Sørnett

- En quick fix å medisinere barn

- Vi må slutte og tro at det finnes en pille mot alt som er ille, sier kommuneoverlege Dagfinn Haarr.

Publisert:

I Norge har antall resepter til barn og unge som bruker antidepressiva og sovemidler doblet seg siden 2004, melder NRK. Kommuveoverlege Dagfinn Haarr mener det er flere faktorer som kan forklare hvorfor så mange barn og unge får medisiner mot disse sykdommene.

 

Det skylder nok både den generelle voksende medikaliseringen i samfunnet. Og det at en del foreldre og foresatte har behov for en «quick fix». Det er lettere å legge et symptom på noe som kanskje heller er familierelaterte problemer. Det kan være lettere å legge symptomet på barnet å medisinere det vekk, enn å ta tak i en del traurige prosjekter.

-Det er et press om å bruke medikamenter som har økt jevnt og trutt både i verden og i Norge.

Haarr mener det er et visst press om å bruke medikamenter, men tror ikke Norge vil få amerikanske tilstander. Der blir en stor del av den unge befolkningen medisinert med alt fra antidepressiva til ADHD- piller.

-Vi er mange som er bekymret for dette, og jeg har lenge vært opptatt av overbehandling generelt.

- Jeg er bekymret for at vi setter diagnoser på ting som tidligere ikke var en sykdom. Det gjør noe med oss når vi får beskjed om at vi er syke. Diagnoser er ikke noen absolutt eller objektiv sak, men diagnoser innenfor psykiatrien er forhandlet fram mellom ulike fagfolk som har blitt enige om at dette er en sykdom og dette er ikke en sykdom.

Det er flere tiltak som burde i iverksettes isteden for å medisinere barn og unge. Det er viktig å gå enda dypere inn i hva slags miljø barnet lever i og se om det er noe i det miljøet som kan virke sykdoms eller symptoms fremkallende. Han synes Kristiansand kommune gjør en fremragende jobb med prosjektet FLIK som ble startet i 2014. FLIK står for forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand. Der målet er at alle skal oppleve inkluderende læringsmiljøer som gjør at de trives bedre, lærer mer og det blir mindre mobbing.