Sørnett

Endringer i regler for opptak til høyere utdanning

TILLEGGSPOENG: Nå vil menn få to tilleggspoeng ved diverse studier. FOTO: Arkivet

TILLEGGSPOENG: Nå vil menn få to tilleggspoeng ved diverse studier. FOTO: Arkivet

Regjeringen åpner for å gi tilleggspoeng for menn på flere studier der det er skjev kjønnsfordeling. Sykepleierstudiet ved UiA i Kristiansand er et av studiene hvor det vurderes å gi tilleggspoeng.

Publisert:

En pressemelding om endringer av regler ved høyere opptak ble publisert 01.02.2018 av regjeringen, i pressemeldingen åpnes det for å gi menn flere tilleggspoeng i studier kjønnsfordelingene er skjeve. Avdelingsdirektør Rolf L. Larsen i kunnskapsdepartementet svarer dette på spørsmålene Sørnett.no stiller over E-mail.

Tilleggspoeng for menn
- Menn kan få tilleggspoeng ved opptak til veterinær- og dyrepleierutdanningene ved NMBU og ved sykepleierutdanningene ved Universitet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole, sier Rolf L. Larsen.

- For å jevne ut forskjeller og oppnå større grad av likestilling mellom kjønnene til studier der kjønnsbalansen er svært skjev, er det, etter søknad fra noen universiteter og høyskoler, innført tilleggspoeng for menn. Dette er studier som over tid har hatt en stor overvekt av kvinner, og mindre enn 20 prosent menn. Samtidig er det klart at menn også er klart underrepresentert som yrkesutøvere fra utdanningen, forklarer Larsen.

- Studia bør spegla samfunnet

Forsking- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø skriver i pressemeldingen at kjønn er en side ved mangfold og at det bør være en jevnere kjønnsbalanse i samfunnet.

- Dette gjeld studiar der eit av kjønna er klart underrepresentert blant studentar på, eller yrkesutøvarar frå, den aktuelle utdanninga, fastslår Nybø.

Mannlige søkere vil ved opptak til studier for studieåret 2018-2019 og i 5 år fremover få 2 tilleggspoeng til de nevnte studiene.