Sørnett

Et livsverk med mengde og spenn som gir grobunn for gode samtaler

Fra venstre: panelet bestod av ordstyrer Sigurd Tenningen, forfatter Einar Økland, professor Ole Karlsen, professor Ingrid Nielsen og forfatter Espen Stueland.

Fra venstre: panelet bestod av ordstyrer Sigurd Tenningen, forfatter Einar Økland, professor Ole Karlsen, professor Ingrid Nielsen og forfatter Espen Stueland.

Norsk forfattersentrum arrangerte Haugendagene her i Kristiansand fra 11-13. mai. Markeringen er en forsinket feiring av Paal Helge Haugen sin 75 års dag. Biblioteket var med på hyllesten i form av en panelsamtale om setesdølens litterære univers.

Publisert:

Paal Helge Haugen kan beskrives som en bauta i norsk litteratur. Gjennom sitt nesten 60 år lange forfatterskap har bøkene hans blitt oversatt til rundt 20 ulike språk og vunnet en rekke priser i både inn og utland. Men hva er det som gjør at bøker som Anne fortsetter å være aktuelle over 50 år etter at de først kom i bokhyllene? Professor Ole Karlsen forklarer det enkelt med at Haugen rett og slett skriver god litteratur.

- Litteraturen han skriver er av en slik kvalitet at det overskrider tidens gang og blir selve     kjennetegnet på en klassiker, sier litteraturviteren til Sørnett.

Pioneren


Haugen har ofte latt seg inspirere av litterære impulser utenlands og var en av de som introduserte haikudiktning til Norge. Karlsen peker på at dette har vært med på å utvide det litterære landskapet her i Norge.

- Haugen var med å omskapte vår forståelse av norsk litteratur fra 70-tallet og fremover. I  denne forbindelsen er han en pioner sammen med kolleger av samme generasjon, sier han.

Etterspørsel etter litterære møtesteder


Paal Helge Haugen var også personlig til stede på biblioteket, og var forbauset over den store interessen som finnes både blant publikum og kolleger.

- Et slikt litteraturviter og kollega-møte som vi nettopp var med på er bare helt storartet. Jeg oppfatter ikke dette som en hyllest, men mer som en pågående samtale om litteratur som blir flyttet ut i en større offentlig sammenheng. Og jeg synes at det bør bli flere av slike møtesteder om litteratur hvor du får snakket fritt og uformelt, sier forfatteren.

Åpenhet mot det fremmede


- Hva er det som gjør at du stadig har vært i dialog med tekster fra andre kulturer?


- Det som interesserer meg, er at menneskelivet og naturen kan framstilles på veldig forskjellige måter. Litteratur og kunst fra andre kulturer kan gi deg et annet blikk, du får    låne et brillepar som åpner opp nye horisonter på hva det vil si å være menneske i verden, sier setesdølen.


Haugens mest kjente verker


[gallery size="large" type="slideshow" ids="233954,233955,233956"]