Sørnett

Et verdig liv i eldreomsorgen

Ingeborg Svanson er veldig fornøyd med hjelpen hun får fra blant annet sykepleier Grete Fidje.

Ingeborg Svanson er veldig fornøyd med hjelpen hun får fra blant annet sykepleier Grete Fidje.

Et verdig liv har alltid vært viktig for Ingeborg Svanson (89). Respekt for andre mennesker, familie og venner har vært høyt prioritert gjennom hennes liv.

Publisert:

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ksbtIYp0gYU[/youtube]

Ingeborg Svanson
Ingeborg Svanson forteller hvor viktig det er å vise respekt for andres verdighet.

Ingeborg ble født i Kristiansand i 1922 og vokste opp ved Møllevannsveien på Grim. I dag holder hun til ved Straitunet omsorgssenter på Strai i Kristiansand, hvor hun trives veldig godt. Hun har opplevd mye i sitt liv. Hun har erfart mange forskjellige kulturer og sett hvor viktig verdighet er.

Det sosiale er viktig
- Verdighet, det betyr at en skal vise respekt for andre mennesker. Det er mange som ikke gjør det. Hvis jeg merker at noen ikke respekterer andre så sier jeg i fra. Jeg har merket det noen ganger, og det syns jeg er litt simpelt. Verdighet er noe alle mennesker oppfatter på forskjellige måter, mener Ingeborg. Man behandler verdighet selv og da må man også respektere andres verdighet.

- Et verdig liv for meg er det å få komme sammen med folk, å komme seg ut og snakke med andre mennesker. Det sosiale er utrolig viktig for et verdig liv for min del. Det samme gjelder familie og venner, det er mange som har stor innvirkning på at mitt liv er et verdig liv, forteller hun.

"Englene" mine
Noe av det beste ved å bo ved omsorgssenteret   er “englene” som alltid passer på henne.

-  Disse sykepleierne som hele tiden tar godt hånd om meg, kaller jeg englene mine. De er så søte og snille, og de vil meg bare godt.  Jeg røyker, og englene mine passer alltid på at jeg får i meg mat før jeg tar min første røyk om morgenen. Man kan ikke røyke på tom mage, sier Ingeborg og smiler til sykepleieren som sitter ved siden av henne.

Setter verdiene i fokus
Sykepleieren Grete Fidje er en av “englene” til Ingeborg. Hun hjelper til med daglig stell av de eldre, og dette er en jobb som påvirker henne som person.

- Jeg er blitt mer opptatt av å gripe dybden og verdiene i livet. Jeg har fått et mer bevisst forhold til egen dødelighet. Noe som forhåpentligvis fører til at man blir rausere og snillere med medmennesker.

Sykepleier Grete Fidje
Grete Fidje syns det er viktig å gi de eldre en verdig tilværelse.
Fidje er veldig opptatt av at eldre skal få et verdig liv, og det er viktig at de blir møtt med respekt som enkeltindivider for det livet de lever og har levd.

- De skal føle seg trygge på at de får hjelp og omsorg når de ikke lenger klarer å ta vare på seg selv. De skal møtes av et personale som har et helhetlig syn på eldre, de skal ha kunnskaper, kompetanse og omsorg nok til å møte og ivareta dem i forhold til fysiske, psykiske og sosiale behov. Det er viktig at eldre har et verdig liv mens de bor her, sier hun.

Les også: Aktiviteter øker verdighet

Les også: Drømmen om et verdig liv

Les også: Et verdig liv i rus