Sørnett

Forslag til endringer i Husleieloven:

Ønsker å styrke leietakers rettigheter

Det var stor enighet blant Formannskapet da de ga sin tilslutning til vedtaket som har som hensikt å styrke rettighetene blant leietakere.

Publisert:

Sist oppdatert: 25.05.2024 kl 12:10

Nøkkelord