Sørnett

Få penger for din gamle vedovn

Foto: Flickr.com

Foto: Flickr.com

Vedfyring er en av viktigste kildene til svevestøv, nå vil kommunen gjøre tiltak mot dette.

Publisert:

13. Desember 2017 bevilget Kristiansand bystyre 500 000 kroner i årlig tilskudd til en panteordning for gamle vedovner som er laget før 1998. Panteordningen skal gjelde fra perioden fra 2018-2021. Dette er for de som øsker å bytte til rentbrennende vedovner. Målet med ordningen er å forbedre luftkvaliteten i Kristiansand.

Kommunen kan ikke komme ut med et eksakt tall på hvor mye man kan få i pant, men sannsynligvis mellom tre og fem tusen. Det jobbes nå med å utarbeide retningslinjene som skal vedtas av By- og miljøutvalget. Ordningen trer i kraft i løpet av våren 2018, forteller miljørådgiver ved Kristiansand kommune Alena Bohackova.

[img175595_2RM]

Vil det fungere i Kristiansand?
- Det er mange som har spurt om dette tilbudet allerede, så jeg tror det kommer til å bli populært. Tilbudet er et virkemiddel for å bidra til bedre luftkvalitet og økt brannsikkerhet. Ved bytte til rentbrennende vedovn kan utslipp av svevestøv blir redusert med inntil 90%. Dette gir også bedre fyringsøkonomi, det blir mer varme tilbake per vedkubbe, sier Bohackova.

Kristiansand kommune vil følge samme ordningen som Bergen allerede har.

- Dette vil fungere slik at man må bytte ut ildstedet før man søker vrakpant. Bergen har hatt panteordningen i flere år og den har stimulert godt til vedovn utskiftning, sier Bohackova.

Hvilke områder?
- Ordningen vil nok ikke gjelde for hele kommunen. Områder som har utfordringer med luftkvalitet på grunn av vedfyring skal prioriteres. Aktuelle områder kan være sentrale deler av Grim, kvadraturen og Lund, sier Alena Bohackova.

Resultater fra kartlegging av luftkvalitet Kristiansand kommune ( COWI 2016 )
Kristiansand kommune

[img175595_3LF]