Sørnett

Falske politikontoer på nett

Foto: Dina Tegnander

Foto: Dina Tegnander

To ungdommer har utgitt seg for å være Politiets Nettpatrulje på Instagram. De hadde publisert en tidligere omtalt selvmordsvideo, og trusler mot politiet. og andre.

Publisert:

Ifølge et innlegg som Politiets Nettpatrulje-Agder publiserte på Facebook, hadde to ungdommer opprettet to brukerkontoer på Instagram, og utgitt seg for å være politiets nettpatrulje. Deretter har de publisert en tidligere omtalt selvmordsvideo, og trusler mot politiet og andre.

[img214408_2RM]

Flere nettpatruljer fanget opp kontoene, og ungdommene som sto bak kontoene ble identifisert og kontoene ble stengt. Kort tid etter dukket det opp to nye falske politikontoer, og de fant fort ut at det var de samme som sto bak. Ungdommene er nå anmeldt. Via et samarbeid mellom Instagram og politiet, har ungdommene nå fått begrensninger i sin bruk av Instagram.

 

[img214408_3LS]

Politiførstebetjent, Anne Katrin Storsveen, forteller at det er svært alvorlig når noen utgir seg for å være politi. Det kan bryte ned tilliten borgerne har til politiet dersom de ikke blir tatt på alvor og møtt profesjonelt.

- Det er svært viktig at folk har tillit til oss når de møter politiet,  og at de kan være trygge på at de får hjelp og blir ivaretatt, sier Storsveen.

Hun fortsetter med å fortelle at dette ikke er første gang. det har vært lignende tilfeller hvor andre har utgitt seg for å være politiet på ulike sosiale medier som Facebook, Instagram, Snap Chat og Tik Tok.

Hvordan påvirkerer dette deres troverdighet?
Det at Nettpatruljene reagerte raskt og fikk stengt ned kontoene og fant ut hvem som stod bak, opprettet anmeldelse og deretter gikk ut med informasjon for å forebygge liknende hendelser, er med på øke troverdigheten til nettpatruljene, forteller hun.

Det tok kort tid fra kontoene var aktive til nettpatruljen var klar over dem.

Tall fra SSB viser at det var opptil 90% av både jenter og gutter mellom 16-24 år som brukte sosiale medier daglig, eller nesten daglig i 2019. Sosiale medier er blitt en stor del av hverdagen, og stadig yngre mennesker tar dette i bruk. Dette resulterer til at veldig mange unge får tilgang til innhold som kan få seriøse konsekvenser, spesielt da man er lett påvirkelig.

[img214408_4LF]

Når man ser på grafen ovenfor, ser man at dette er en enorm økning fra 2018.

I følge medietilsynet deler en av tre 9 – 18-åringer som bruker Snapchat, TikTok eller Instagram en video på en av disse plattformene hver dag. Omtrent halvparten (48 %) av jentene i alderen 17 – 18 år som bruker sosiale medier har angret på noe de har delt der, mot 33 prosent av guttene på samme alder.

Hvordan påvirkes de unge av å se slik uønsket vold på sosiale medier?

[img214408_5RM]

Professor i psykologi ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, Svein Mossige, mener at det å se en slik video kan virke skremmende for mange 16-åringer. Han forteller at slike videoer kan trigge mennesker som er spesielt sårbare i forhold til å selv begå selvmord.

-  Dette kan ende med å bli svært alvorlig og øke risikoen for at de selv utagerer en suicidal adferd. Fra selvskading og i noen tilfeller selvmord, forteller Mossige.

Oppgavene til politiets nettpatrulje:
Politiets nettpatrulje gir råd og veiledning om kriminalitet på internett, og svarer på spørsmål fra publikum. Du kan sammenligne en nettpatrulje med en politipost på internett. Politiet gir råd om hvordan du kan forebygge kriminalitet eller løse konkrete problemer. Du kan også kontakte nettpatruljen hvis du ønsker dialog med politiet.


  • Nettpatruljene tar i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.

  • Nettpatruljene er betjent på dagtid.

  • Du kan ikke levere anmeldelser eller søknader til Nettpatruljen.

Politiets nettpatrulje er en del av satsningen vi har kalt «politiets tilstedeværelse på internett». Nettpatruljene ønsker å veilede om trygg og god nettbruk og være et synlig politi som er tilgjengelig for folk på internett.
Kilde: Politiet.no