Sørnett

Får ikke besøke sykehuset

En mor har opptrådt truende mot sykehuset etter at hun ble fratatt sitt nyfødte barn av barnevernstjenesten.

Publisert:

Siktede ble fratatt sitt nyfødte barn av barnevernstjenesten ved Sørlandet sykehus sommeren 2010. Etter denne episoden har siktede oppsøkt Sørlandets sykehus ved fire anledninger. Ved fjerde besøk, i november, opptrådte siktede svært aggressivt. Siktede har også ringt til sykehuset om natten ved flere anledninger. På bakgrunn av dette har påtalemyndighetene begjæret besøksforbud fram til 1. juni 2011.

Siktede erkjenner at hun oppførte seg usømmelig under sitt siste besøk på sykehuset i november. Hun vedkjenner at hun burde ha gått igjennom sin advokat i dette tilfelle. Siktede er uenig i påtalemyndighetenes begjæring om besøksforbud.

Siktede var ikke pliktig til å avgi forklaring, men ønsket å komme med sin versjon av saken. Hun mener at barnevernstjenesten har gått bak hennes rygg, og at hun burde fått et forvarsel om hva som ville skje etter fødselen. Hun sier at episoden opplevdes som traumatisk og sjokkerende.