Sørnett

Fastlegekrisen rammer også studenter

Nils Kristian Klev (foto: Hentet fra Den Norske Legeforeningen)

Nils Kristian Klev (foto: Hentet fra Den Norske Legeforeningen)

Fastlegekrisen rammer store deler av landet. I Kristiansand er det lange ventelister på de aller fleste fastlegene.

Publisert:

Selv om denne saken oftest blir omtalt som "Fastlege krisen", men i realiteten er det en pasient krise. Veldig mange mennesker inkludert studenter står uten fastlege i byen de bor i. Arbeidsmengden på den enkelte legen er blitt altfor stor og dermed blir det også lange køer.

Leder i Allmennlegeforeningen Nils Kristian Klev sier at kommunen må gå inn med ekstra midler for å kunne rekruttere flere nye unge leger.

-I mangel på statlig løsning har flere kommuner iverksatt ekstra tiltak, og lykkes godt med rekruttering mens andre kommuner har gjort lite. Da blir det store forskjeller i tilbudet mellom ulike kommuner, sier Klev.

Hele poenget med fastlegeordningen er at man skal kunne velge sin egen fastlege, for at dette skal være mulig holder det ikke med å akkurat ha den kapasiteten man trenger. Fordi da er det ingen som har plass til deg eller ingen som man kan velge hos.

Denne krisen rammer også studenter som har flyttet fra hjembyen sin. Det blir fort ganske vanskelig å skaffe seg fastlege i den byen man flytter til.

- I flere store studentbyer er kapasiteten nærmest sprengt, og det trengs flere fastleger for å dekke behovet, sier Nils Kristian Klev.

- Studenter burde kanskje hatt mulighet til å beholde fastlegen sin og samtidig få tilbud om fastlege på studiestedet. Noen fastleger har avtalt med kommunen at de tar inn studenter når de har ledig kapasitet men at du fortsatt kan beholde fastlegen din i hjemkommunen, fortsetter Klev.

Det blir fort veldig dyrt for studenter å alltid benytte seg av drop-in leger eller legevakten. Da kan det være hensiktsmessig med en ordning for studenter som gjør at de slipper det.

- De fleste fastleger tilbyr e-konsultasjon, slik at en via telefon, video eller tekst kan gjennomføre konsultasjon med fastlegen uten å være fysisk tilstede på kontoret, sier Klev.

- Kommunen har ansvaret

Leder i Studentorganisasjonen i Agder Kristian Fredrik Meyer Ødegård mener det er altfor få fastleger i Agder i forhold til så mange studenter. Det kunne vært en mulighet å bygge et kommunalt legesenter som studenter kunne benyttet seg av.

- Det er ikke nok fastleger til alle, det er et problem. Kommunen har ansvaret, det burde være mulig med et tilbud for studenter, sier Ødegård.

[img234372_2RM]

Det er likevel alltid mange avbestillinger av timer folk bestiller i løpet av en dag hos fastlegen. Det mener Ødegård kan være en mulighet å benytte seg av.

- Kommunen bør gi et økonomisk insentiv til f.eks ti leger omkring Kristiansand, dette for å holde av noen timer hver uke til drop inn for studenter, sier Ødegard.