Sørnett

Ferietilbud for småbarnsfamilier med økonomiske problemer

Edmund Birkedal har jobbet med ferie for alle i flere år nå. Photo: RødeKors.no

Edmund Birkedal har jobbet med ferie for alle i flere år nå. Photo: RødeKors.no

Rødekors tilbyr gratis ferie for lav inntekts småbarnsfamilier. I vinteren får de mulighet til skitur, aking om mye annet moro. Flere norske småbarnsfamilier benytter seg av denne muligheten.

Publisert:

Iløpet av de siste ti årene har andelen fattige voksne i befolkningen holdt seg forholdsvis stabil, mens andelen fattige barn har økt betydelig. Ifølge en statistikk fra Bundir.no, så bor 1 av 10 barn i Norge i husstander med lavinntekt. På kort sikt risikerer barna å måtte avstå fra vanlige goder og aktiviteter. Ferie for alle gir småbarnsfamilier mulighet til å få opplevelser som de vanligvis ikke hadde hatt råd til.

Ferie for alle har som mål om å bidra til sosial deltakelse, inkludering og nettverksbygging. Edmund Birkedal jobber i Røde Kors Vest-Agder og en en av de som har ansvaret for ferie for alle.

- Dette er et ferietilbud for familier som har utforfordringer i forhold til økonomi i første omgang. Kriteriene for å være med er at de må ha mellom to til tre år med økonomiske utfordringer bak seg, så må det også være et barn i skolealder i alderen 6-12 år. Andre barn kan også være med, men et av barna må være i skolealder, avslutter han med.

Ferie for alle har et bredt utvalg av ulike turer. Dette kan være alt i fra Danmarks-tur med ulike aktiviteter, Oslotur med for eksempel bowling, kino og tur til tusenfryd. De har også turer til røde kors senterne ute på Haraldvigen som ligger ved kysten. Der de blant annet fisker, setter garn eller er på båttur. I årets vinterferie går turen til Kilandsenteret i Grimstad hvor det finnes mange forskjellige muligheter.

[img189523_2LM]

- Akkurat nå holder jeg på å velge de familiene som skal være med. Vi har med 10-12 familier, så vi blir rundt 40 stykker pluss frivillige. Her har de mange fine fasiliteter, utstyr som ski og akebrett, klatrevegg for dem som vil prøve det, dagsturer til fjelltopper i nærområdet, så legger vi opp til andre aktiviteter også. Vi har en del inneaktiviteter også, de lager drops, baker og lager tinnfigurer, så det er veldig mye som skjer både for de små og de voksne. Dette vil passe for alle, legger han til.

Tidligere var det nesten bare flerkulturelle familier som var med, men iløpet av de siste årene har pågangen blant norske familier økt.

- Før var det rundt 10 prosent norske familier som var med og rundt 90 prosent utenlandske familier. Nå er det rundt 35 prosent norske familier og 65 prosent utenlandske, så dette har forandret seg en del de siste årene, avlutter Birkedal med.

Ferie for alle er inne i det 16. året nå og antall turer per år har økt kraftig. For fire år siden hadde de bare et opphold i året, men i 2019 skal de ha hele ti opphold. Fem i sommer, en nå i vinterferien, en tur i påskeferien, to i høstferien også en i juleferien. Man kan si ferie for alle har et bredt utvalg av muligheter og har utviklet seg mye på kort tid.