Sørnett

Fjerner mange ulovlige skilt

Statens vegvesen skjerper kontrollen og fjerner ulovlige skilt som utgjør en fare for trafikksikkerheten.

Publisert:

- Vi jobber hele tiden med dette, men nå mot sommeren blir det et spesielt stort problem, sier Stein Otto Andersen, senioringeniør i Statens vegvesen.

Trafikksikkerhet
Risikoen for trafikksikkerheten er hovedgrunnen til at reklameskilt fjernes. Spesielt er det hovedveiene E18 og E39 som kontrolleres ofte og nøye.

- Vi er spesielt strenge i forhold til hovedveiene i fylket. Men skiltene som står langs veiene eller som hindrer sikten i kryss, blir fjernet umiddelbart uansett, gir Andersen tydelig beskjed om.

Han nevner i tillegg at skilt, spesielt reklameplakater, som vekker stor oppmerksomhet, også havner i kategorien over skilt som er ulovlige.

Sommerproblem
Spesielt er det tilbudsplakater som trekker mye oppmerksomhet bort fra trafikken som er et stort problem. I tillegg nevner også Stein Otto Andersen i Statens vegvesen at skilt som står oppstilt langs veiene ikke hører hjemme der.

- Spesielt bærsalg og den slags er typisk nå om sommeren. Det er en grunn til at vi skjerper kontrollen på denne delen av året, sier han.

Årstiden vi nå går inn i krever derfor ekstra ressurser for å få bukt med problemet.

- I perioder som nå bruker vi mye tid på dette. Det er folk som kjører rundt, spesielt på hovedveiene, og sjekker at det er som vi vil at det skal være, forteller Andersen.

Tiltrekker seg oppmerksomhet

Skilt som står på Statens vegvesens grunn uten lov blir ryddet unna, men også andre typer blir tatt hånd om.

- Folk setter fra seg tilhengere langs veien, og det fjerner vi. Men skilt på egne bygg kan bli krevd å ta vekk hvis det tar for mye oppmerksomhet. For eksempel en stor tilbudsplakat på en butikkvegg, forklarer senioringeniør Andersen.

Eiernes ansvar
Om det ikke er fare for trafikksikkerheten, kommer vegvesenet med likevel med krav om at skiltene må fjernes. Om et skilt blir ulovlig satt opp igjen flere ganger, blir det umiddelbart tatt vekk. Uansett skjer fjerning på eierens regning.

- Vi tar betalt både for jobben og for å lagre skiltene. Reaksjonene på det er veldig forskjellig, men vi har noen som blir skikkelig irriterte, forteller Andersen.

Og han kan fortelle at det er mange som opplever at deres skilt ikke får bli stående.

- Vi har ingen konkrete tall, men veldig mange skilt fjernes, understreker Stein Otto Andersen i Statens vegvesen.