Sørnett

Flere flytter til sentrale kommuner

Her kan du se innenlandske flyttinger i 2011 etter fylke. Kilde: SSB

Her kan du se innenlandske flyttinger i 2011 etter fylke. Kilde: SSB

Publisert:

I 2011 var det totalt 226 400 flyttinger mellom norske kommuner, viser tall fra SSB som ble lagt frem i dag. Man kan også se en tendens til en noe økende sentralisering. Sentrale kommuner hadde 5900 flere innflyttinger enn utflyttinger i 2011. Kommuner som ikke blir regnet som sentrale opplevde i 2011 flyttetap.

Fra Vest-Agder til Aust-Agder
Av innflyttinger til Vest-Agder var det 5806 i 2011 mot 5781 i 2010.
Utflyttingen fra Vest-Agder har også en økning. Antall utflyttinger var i 2011 4637 mot 4544 i 2010.

Fra Vest-Agder flyttet flest til Aust-Agder.

20-29 åringer flytter mest
Flytteaktiviteten mellom kommunene i Norge var i 2011 størst for dem som var i 20-29 årsalderen. De sto for 34% av alle flyttingene mellom kommunene.

Disse tallene må selvsagt sees i sammenheng med utdanning, familieetablering og arbeid.

Nord-Norge med størst flyttetap
Nord-Norge hadde et flyttetap på 2300 i 2010, og tapet øker til 2700 i 2011. I forhold til folketallet var flyttetapet størst i Finnmark, der tallene tilsvarer et tap på 8,9 per 1000 innbyggere.