Sørnett

Flere flytter til sentrale kommuner

Her kan du se innenlandske flyttinger i 2011 etter fylke. Kilde: SSB

Her kan du se innenlandske flyttinger i 2011 etter fylke. Kilde: SSB

Publisert:

I 2011 var det totalt 226 400 flyttinger mellom norske kommuner, viser tall fra SSB som ble lagt frem i dag. Man kan også se en tendens til en noe økende sentralisering. Sentrale kommuner hadde 5900 flere innflyttinger enn utflyttinger i 2011. Kommuner som ikke blir regnet som sentrale opplevde i 2011 flyttetap.

Fra Vest-Agder til Aust-Agder
Av innflyttinger til Vest-Agder var det 5806 i 2011 mot 5781 i 2010.
Utflyttingen fra Vest-Agder har også en økning. Antall utflyttinger var i 2011 4637 mot 4544 i 2010.

Fra Vest-Agder flyttet flest til Aust-Agder.

20-29 åringer flytter mest
Flytteaktiviteten mellom kommunene i Norge var i 2011 størst for dem som var i 20-29 årsalderen. De sto for 34% av alle flyttingene mellom kommunene.

Disse tallene må selvsagt sees i sammenheng med utdanning, familieetablering og arbeid.

Nord-Norge med størst flyttetap
Nord-Norge hadde et flyttetap på 2300 i 2010, og tapet øker til 2700 i 2011. I forhold til folketallet var flyttetapet størst i Finnmark, der tallene tilsvarer et tap på 8,9 per 1000 innbyggere.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand