Sørnett

Fontenehåp på siste verset

Fonteneentusiast: Vidar Urdal brenner fortsatt for en mulig fontene i Tretjønn. Foto: Petter Bjerkholt

Fonteneentusiast: Vidar Urdal brenner fortsatt for en mulig fontene i Tretjønn. Foto: Petter Bjerkholt

Vidar Urdal håper fortsatt at andre lokale ildsjeler vil slå et slag for fontenedrømmen i Tretjønn.

Publisert:

 

 

Siden 2006 har Gimlekollenbeboeren Vidar Urdal engasjert seg for å sette opp en fontene i ferskvannet Tretjønn.

Kommunen negativ

Hos Parkvesenenet i Kristiansand kommune ble det avslag på pengestøtte til prosjektet.

 -Denne saken er ute av verden for vår del. Gode møteplasser og lekeplasser for beboere i området har høyere priotering for bevilgningsmidlene våre, påpeker Terje Askildsen.

Da Urdal i 2007 søkte om pengestøtte fra Gimlekollen og Fagerholt Velforening ble det nei.

-På generelt grunnlag vil det være mye lettere å oppnå støtte fra oss hvis kommunen er positivt innstillt til prosjektet, sier leder Siv Hemsett i Gimlekollen og Fagerholt Velforening . Selv om han fikk nei den gangen oppfordrer jeg han til å søke igjen. Vi trenger spennende saker i velforeningen som kan samle og engasjere beboerne, legger hun til.

Tretjønn er et ferskvann som tidligere bare bestod av tre dammer, som er demmet opp til ett vann. Dette vannet har ikke noe naturlig tilsig da det ikke er bekker som munner ut i den. Det fører til at det ikke er så høye oksygennivåer i vannet som det kunne ha vært ifølge Urdal. Poenget med å sette opp en fontene er at det vil bli strømninger i vannet slik at oksygennivået øker.

- Dette med en god lufttilførsel i vannet er viktig for fiskenes parringsfrekvens. Samtidig er Tretjønn et flott rekreasjonsområde for nærområdet og det hadde vært fint estetisk sett å få satt opp en fontene her, sier fonteneentusiasten.

-Bare tøys

Svein Søftestad som satte ut ørret i Tretjønn i 2008 er derimot godt fornøyd med vannkvaliteten.

- Det er bare tøys og sette opp en fontene her. Nylig fisket jeg en 900 grams ørret her, så det tyder på at fisken har gode kår, forteller Søftestad.

Atle Hindar forskerleder i Norsk institutt for vannforskning uttaler på generelt grunnlag at slike fontener i ferskvann  kan bedre fiskenes levekår i vannet hvis vannkvaliteten er for dårlig.

 -Men med bakgrunn i at 900 grams ørret fiskes der så høres det ut som vannkvaliteten er bra nok. Ørreten er nemlig en meget kravstor fisk iforhold til mange andre fiskeslag som lever i ferskvann. Så i dette tilfellet med de opplysningene jeg har for hånden virker dette kun som et estetisk ønske, avslutter forskerlederen.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand