Sørnett

Foretrekker norske arbeidstakere

Fordomsfulle norske ledere foretrekker etniske nordmenn fremfor kvalifiserte innvandrere.

Publisert:

Hvis du er en tyrkisk innvandrer med en like god CV som en etnisk nordmann, har du mindre sannsynlighet for å få jobben. Men er du en godt integrert innvandrer, viser studien at du skal ha like stor sjans for å få jobben som den etnisk norske, viser en ny studie.

Vektlegger likhet
Det er nettstedet www.forskning.no som viser til at ledere liker likhet. I eksperimentet fikk lederne se tre videoer av kandidater. En etnisk norsk, en integrert tyrker og en tyrker som holdt fast ved sin kultur. Deretter fikk lederen spørsmål om hvem av disse kandidatene som kunne tilføre noe nytt. Da viste studien at de to førstnevnte hadde like god mulighet for å få jobben. Grunnen er at kandidat nummer tre er mindre lik de andre ansatte i organisasjonen. Som norske ledere verdsetter høyt.

Målte lederne
Før studien måtte de norske lederne ta en nettundersøkelse for å måle hvor fordomsfull man er. Resultatet viser at ledere som scorer lavt på hvor fordomsfull man er, har større sjans for å ansette den ikke integrerte tyrkeren.

Forskeren Jøri Gytre Horverak mener hennes resultater tyder på at ledere har større sannsynlighet for å ansette personer som er like seg selv.
- Det at den ansatte skulle ha en nøkkelposisjon i avdelingen og jobbe tett sammen med lederen kan ha trigget en viss skepsis, forteller hun til forskning.no.