Sørnett

Fortsatt økning i antall tilrettelagte avhør av barn

Det har økt jevnt med antall tilrettelagte avhør av barn siden 2012, da ble det registrert 142 avhør. Tallet for 2016 var 375, mens 2017 var vi oppe i 440.

Publisert:

I pressemeldingen begrunnes det med at den store økningen er ressurskrevende. Det er høy prioritert i politiet og de har økt antall ansatte som arbeider med dette fagfeltet, samt lokalene i Barnehuset er utvidet.