Sørnett

Frikirken lite berørt av den norske kirkes nedgang

Stein Reinertsen, Biskop for Agder og Telemark bispedømme

Stein Reinertsen, Biskop for Agder og Telemark bispedømme

En god del har de siste årene valgt å melde seg ut av kirka av forskjellige grunner. Likevel har ikke frikirken fått mange flere tilhengere som en reaksjon på dette i ettertid

Publisert:

- Vi har ikke samme nedgangen som den norske kirke, men vi ser også utfordringer når det gjelder generasjonsskiftet, sier Endre Sagedal som er administrativ leder i Kristiansand frikirke

Den norske kirke har de siste årene hatt en del motgang når det gjelder medlemmer som forlater dem. En av grunnene til dette kan være at det finnes så mange flere alternativer enn det gjorde tidligere, og det finnes mange nye organisasjoner som skaffer seg tilhengere. En av disse organisasjonene er den evangelisk lutherske frikirken, som har om lag 21 000 medlemmer på landsbasis.

Også biskop i Agder og Telemark bispedømme Stein Reinertsen synes disse andre menighetene er en bra ting, også for kirka

- Det finnes mange gode menigheter på Sørlandet som sammen med den norske kirke skaper et fint kristent samfunn i landsdelen

Med rundt 7-8000 medlemmer på Sørlandet, er det med en tredjedel av landets medlemmer helt klart i denne delen av landet det er flest som støtter frikirken, men færre enn man kanskje skulle tro, velger å melde seg inn i slike menigheter, etter at de melder seg ut av den norske kirke.

-Selv om det har vært litt uro rundt den norske kirke de siste årene, så har vi ikke merket noen økt tilstrømning til frikirken av den grunn, men generelt så står vi veldig sterkt over hele Sørlandet, Forteller Endre Sagedal

[img170315_2LS]

Frikirken fortsetter likevel å satse, og kommer opp med nye ting som skal lokke folk til å følge deres trossamfunn

-Vi har jo de siste årene prøvd å plante menigheter i nye nabolag, og prøvd å ha en slags offensiv politikk på dette, men de fleste går likevel fortsatt i den norske kirke, sammenlignet med oss.

- 13. Oktober fikk vi i frikirka Norges nest største bibelsamling, som vi har fått til å lage en utstilling også av, så vi satser på å bli større og ha mer å tilby ettersom tiden går, påpeker Sagedal

Det blir bare færre og færre folk som ser på seg selv som kristne i Norges land, og ganske få som faktisk velger å gå i hver eneste gudstjeneste som holdes. likevel bygges det stadig nye menighetsbygg og fikses på kirker, det satses med andre ord på kristendommen også i noen nedgangstider