Sørnett

Fritidsklubb- en viktig del av barn og ungdommers liv

Foto: Anne R. Martinsson

Foto: Anne R. Martinsson

Fritidsklubber skaper rom for begeistring med mange flotte tilbud for unge mennesker. I kveld er det klubb kveld på Suldalen og Slettheia skoler.

Publisert:

Fritidsklubb  er et tilbud rettet imot barn og ungdom som tilbyr en sosialarena i fritiden. Fritidsklubber er gjerne kommunalt eid, og i noen grad brukerstyrt. Et av fritidsklubbenes hovedmål er å være holdningsskapende og motvirke rus, rasisme og vold blant ungdom. Klubbene tilbyr organiserte fritidsaktiviteter så vel som leksehjelp og kurs innen for forskjellige områder som for eksempel instrumentopplæring.

Ikke så mye aktiviteter i snøen

[img188664_2LM]

Fritidsleder Anne R. Martinsson i Suldalen fritidsklubb forteller at det er viktig for barn fordi det er et sted å møtes med trygge voksne i nærheten som er ansatte i Kristiansand kommune. Det er plass for å treffes og gjøre ting sammen som et lag. Ungdommer skal ha det greit og det er plass for å henge sammen. 

- Alle må oppføre seg, føle seg sett, er velkommen og ha det greit. Det pleier å gå veldig bra og det finnes normale regler som de følger, sier Martinsson.

Martinsson sier at det er ikke noe som skjer i dag, det vanlige som pleier å være. Som musikk, dans og gymsal med masse aktiviteter. De ønsker at ungdommene skal være i aktivitet.

De har ikke mye aktiviteter ute siden det er mørkt og sent. De har ikke lagt noe særlig spesielt for i dag med tanken på snøen.

- Det har skjedd en gang før i høsten hvor de avlyste klubben på grunn av dårlig vær, så dette kan skje. Ellers har det ikke noe å si når det er mye snø eller dårlig vær, de holder fritidsklubben fortsatt åpen, sier Martinsson til slutt.

Åpent fredager i oddetallsuker 17.30-21.30. For 5.-7. trinn.

8.-10. trinn er velkommen fra 19.30. 

[img188664_3LM]

Hilde Lilja er fagkonsulent og fagleder i fritidsetaten. Hun forteller at det er viktig å ha fritidsklubber fordi barnefattigdom er et aktuelt tema i nyhetsbildet og fritidsklubber er en arena som bidrar til at alle kan delta i et fritidstilbud. Fritidsklubber er åpen for alle, uavhengig av økonomisk situasjon.

- Fritidsklubber har en viktig funksjon i dagens samfunn. Fritidsklubbene i Kristiansand er gratis og sikrer at barn og ungdom uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, får muligheten til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet sammen med andre, sier Hilde.
Her møter de andre jevnaldrende og trygg voksen tilstedeværelse. Fritidsklubber bidrar til at barn og ungdom blir inkludert i et felleskap og opplever mestring og tilhørighet i trygge rammer.

- På fritidsklubben skapes sosiale nettverk og  relasjoner bygges. I tillegg kan man delta i  attraktive aktiviteter som for eksempel fotokurs, bandundervisning, lydstudio  og hobby/kreative aktiviteter, dette gjør at fritidsklubben er både et sted å være og et sted å lære. Våre fritidsklubber sikrer at ungdom får tilgang til åpne og trygge møteplasser med aktiviteter tilpasset dem, sier Lilja.