Sørnett

Fritt skolevalg i Vest-Agder utredes

Fritt skolevalg i Vest-Agder skal utredes.

Publisert:

Muligheten for fritt skolevalg i Vest-Agder skal nå utredes. Dette melder Vest-Ageder fylkeskommune på sine hjemmesider. Hovedutvalget for kultur og utdanning behandlet forslaget i forrige møte.

Utredningen, som er et fellesforslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig folkeparti, ble vedtatt med elleve mot fire stemmer.

Representantene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti var imot forslaget.