Sørnett

Global kreativitet skal gi enklere hverdag

INTERNASJONAL KONKURRANSE: Firmaer fra hele verden deltar i Living Labs Global Award 2012. Illustrasjon: Kristiansand kommune.

INTERNASJONAL KONKURRANSE: Firmaer fra hele verden deltar i Living Labs Global Award 2012. Illustrasjon: Kristiansand kommune.

Innovative bedrifter over hele verden skal konkurrere om å finne den beste løsningen for Kristiansands utfordring.

Publisert:

20 byer. 20 utfordringer. Og en hel verden av nyskapende bedrifter. Kristiansand er eneste norske by som er valgt ut til å bidra med sin utvalgte problemstilling. Ved ny og bedre bruk av ulik teknologi skal bedrifter kjempe om å finne den beste og mest bærekraftige løsningen på Kristiansands problemstilling. For folk flest kan dette for eksempel bety at det blir enklere å finne barnehage- eller skoleplass eller at kollektivtilbudet blir mer oversiktlig.

I Kristiansand har man nemlig valgt å be om forslag til hvordan nyttig informasjon kan gjøres tilgjengelig på digitale kart (såkalte geografiske informasjonssystemer) for innbyggere og ansatte i kommunen.

- Vi tror en god løsning vil synligjøre tjenestetilbudet for innbyggerne og gjøre for eksempel planleggingsprosesser lettere for de ansatte, ved at man blant annet kan få fram levekårsforskjeller mellom ulike områder på et digitalt kart, forklarer Øyvind Lyngen Laderud, internasjonal rådgiver i Kristiansand kommune.

Han legger også til at deltakelsen i denne konkurransen er et billigere alternativ enn å gå direkte til et firma.

- Det er viktig at kommunen hele tiden fornyer og utvikler seg, og at vi lærer av andre, sier Laderud.

Den beste løsningen for Kristiansands problemstilling blir kåret i slutten av mai på Living Labs Global Awards konferanse i Rio de Janeiro, Brasil.