Sørnett

- Guds ord går ikke ut på dato

Søstrene Karoline Rosland og Tonje Rosenberg i Jehovas vitners lokale i Kristiansand. Foto: Celina Vaage Mølstre

Søstrene Karoline Rosland og Tonje Rosenberg i Jehovas vitners lokale i Kristiansand. Foto: Celina Vaage Mølstre

Som Jehovas vitner vil søstrene Karoline Rosland og Tonje Rosenberg holde Guds ord hellig.

Publisert:

Søstrene Karoline Rosland og Tonje Rosenberg har vokst opp med en kristen tro og er i dag Jehovas vitner. De følger Guds ord ved å studere bibelen å følge dens normer og regler. Dette betyr at Rosland og Rosenberg kan møte på situasjoner som utfordrer deres livssyn.

Blodoverføring

Jehovas vitner donerer ikke bort blod, de tar heller ikke imot blod fra andre. Også i livstruende situasjoner vil de ikke ta imot blod. Dette er fordi i Jehovas vitners livssyn blir dette sett på som ulydighet mot gud. Jehovas vitner skal holde Gud og livet som han har gitt hellig. I følge bibelen gir blod liv og derfor skal blodet også holdes hellig. Denne regelen kommer fra moseloven, men gjentar seg også videre i bibelen. Det står direkte at mennesker ikke skal spise blod og at den eneste rette bruk av blod er i forbindelse med tilbedelse.

- Vi er veldig opptatt av sannheten og bibelen er guds ord og vi skal ikke blande inn hedenske ting og tradisjoner. Vi vil holde det rent, sier Rosland og Rosenberg.

Takknemlig for vitenskapen

Hvis Jehovas vitner kommer på sjukehus, har de med seg et dokument som forteller at de ikke skal få tilført blod. Det er undertegnet av to vitner, personen selv og en fullmektig. Og hvis en lege også er Jehovas vitne så har personen rett til å reservere seg mot blodoveføring slik som personen også kan reservere seg mot abort. Selv om Rosland og Rosenberg velger å ikke ta imot blod eller donere bort blod så er de for vitenskapen. De mener at deres syn på blodoverføring har ført med seg fordeler. Det finnes alternativ medisin som brukes i stedet for blodoverføring.

- Vi har studert dette lenge og veldig nøye. Blodoverføring tar vi ikke imot, men ellers er vi takknemlig for vitenskapen. Vi opplever at leger er mer forsiktig med Jehovas vitner slik at de skal slippe blodoverføring. Og når flere mennesker ikke vil ta i mot blod vil dette føre til mer forskning på alternativer, sier Rosland og Rosenberg.

 Være lydig mot Gud

Jehovas vitner er imot blodoverføring fordi de mener det er imot Guds ord. De vil være lydige mot han og leve et godt liv.

- Vi vil være lydige mot Gud og vi tror ikke at dette er det eneste livet. Syndefallet er arvet og ved å leve et lydig liv, skal vi  komme til paradis. Gud vil gripe inn og skape paradis på jord og alle lydige og de som tilber Gud vil kunne få leve der, sier Rosland og Rosenberg.