Sørnett

Har egen kristen grunnskole

Menigheten Samfundet holder til i Kristiansand og har egen privat grunnskole for elever fra første til tiendeklasse. Samfundet legger vekt på kristne tradisjoner i skolen.

Publisert:

 

LES OGSÅ: Menigheten Samfundet opplever fordommer utenfra

Sigmund Aamodt er Samfundets styreformann og forkynner. Han har tidligere også jobbet som lærer ved skolen.
Hva tenker dere om at den offentlige grunnskolen skiller seg mer og mer fra kristendommen?
- For oss forsterker det tanken om at det å ha en kristen privatskole er viktig. Vi ønsker å gi barna våre kristent verdisyn og tradisjoner, og at det er grunnlaget livet skal bygge på, sier Aamodt.
Større fokus på religion i skolen

Skolen er underlagt gjeldene regelverk og har de samme fagene som den offentlige grunnskolen. I tillegg har skolen et eget kristendomsfag som er obligatorisk for alle elever ved Samfundets grunnskole.
- Noe av det som er viktig med kristendomsfaget er at det er forkynnende. Vi har lov til å mene om noe er rett og noe annet er galt, og forkynne det til våre barn, sier Aamodt.

På ungdomskolen har eleven tre timer obligatorisk kristendomsundervisning i uken.

- Vi har jobbet for å få mer kristendomsundervisning i skolen vår. I undervisningen inngår også lære om andre religioner og livssyn, sier Aamodt.

Ønsker at barna skal være i menigheten

Samfundet har ingen regler om hvem elevene kan omgås med på fritiden, men har en rekke fritidstilbud for at barna skal tilbringe fritid sammen med andre medlemmer.

- Vi ønsker at barna skal være hos oss.  Det handler om det å ta vare på dem hos oss. Om det kun var på skolen de var hos og de tilbrakte all fritid andre steder, så er kanskje sannsynligheten for at de forsvinner andre steder større. Så lenge vi har noe vi tenker er rett og godt å stå for så ønsker vi at de skal være hos oss, avslutter Aamodt.

Er det ikke en del av oppveksten å omgås mennesker med annet livssyn og meninger?

- Jo, og det vil skje uansett. Elevene våre går på videregående skole med andre ungdommer og medlemmene våre har vanlige jobber.

Hvordan klarer elevene seg når de begynner på videregående?

- Jeg vil si at de klarer seg godt og trives sammen med andre ungdommer.

Samfundet har to skoler i Kristiansand. En barneskole fra 1-4 trinn i Dvergsnes og en skole fra 5-10 trinn i Kristiansand sentrum. Til sammen har skolene 209 elever.