Sørnett

- Har vært veldig aktive

Lokallagsleder i Kristiansand KrfU, Livar Veggeland, er godt fornøyd med 2012.

Publisert:

KrF Ungdom i Kristiansand kunne etter årsmøtet for 2012 skryte av å være oppe i 180 medlemmer. Det får lokallagsleder Livar Veggeland til å smile og han er klar på hva som er årsaken til de gode tallene.
- Jeg tror det er fordi vi har et veldig aktivt lokallag, er synlige, og setter fokus på viktige saker, sier Veggeland. Spesielt trekker han frem «Kristiansand-konferansen» som ble arrangert i fjor.
- Der ønsker vi å ta opp viktige og aktuelle verdispørsmål, som blant annet menneskeverd og tidlig ultralyd/sortering.

Bruker media
En av de andre grunnene til fjorårets suksess mener han også er ungdomspartiets bruk av media, men også at de har vært aktive i gatene. Blant annet har de hatt "GÅ Aksjon for Menneskeverd" som satte fokus på barns rett til skolegang, i tillegg til stands. Ved å vise frem synspunkter merker Veggeland at interessen øker.
- Vi opplever at det er mange som er opptatt av disse spørsmålene og ønsker å engasjere seg, så her er det mange som har hatt lyst til å bli medlem og meldt seg inn.

Vil fortsette økningen
Nå ønsker de å fortsette den positive økningen ved å sette fokus på andre områder. En ny verdikonferanse er under planlegging, og aktuelle tema der er surrogati/menneskehandel og bistandspolitikk.
- Vi satser ellers på et veldig aktivt år, med flere ulike arrangement, og ikke minst en solid valgkamp, sier Veggeland.
Han tror hovedårsaken til at hans parti appellerer til barn og unge i Kristiansand er mange viktige årsaker.
- Det er så utrolig relevant i mange sammenhenger i dagens samfunn, om det gjelder tiggere, mobbing i skolen, bistandsarbeid eller barnevern. Det tror vi det er mange unge som virkelig ser verdien av.