Sørnett

Hasjavvenning er in på Sørlandet

Hasj er vanskeligere å slutte med enn folk flest tror. Foto: Wikimedia.com

Hasj er vanskeligere å slutte med enn folk flest tror. Foto: Wikimedia.com

Narkotikaen flyter i Kristiansand. Brukerne blir stadig yngre, og stoffene hardere. Allikevel er det noen som velger å gjøre noe med sitt rusmisbruk. I Kristiansand holdes det hasjavvenningskurs, og vel 50 % klarer å slutte.

Publisert:

Kurs i hasjavvenning er et alternativt tilbud til mennesker i Kristiansand, som ønsker å slutte med hasj. Som oftest er det mennesker i jobb og studier og de med bolig og et nettverk rundt seg, som klarer seg best.

- Det viktigste for å bli rusfri, er å ville det selv, men også å forstå hvorfor man ruser seg, sier koordinator for hasjavvenning, Anne-Randi Hanssen.

Kristiansand kommune har siden 2005, hatt et tilbud til mennesker som frivillig ønsker å slutte med hasj. Det holdes gruppebaserte kurs for folk mellom 18 og 30 år, der grupper på fire til åtte mennesker samles to til tre ganger i uka, i åtte uker.

Etter to år med  gruppekurs, ble det tydelig at det trengtes flere tilbud. En tredjedel av menneskene som møter opp til gruppekurs, passer ikke inn. Dette gjelder spesielt folk under 18 år, men også folk med psykiske lidelser. I 2007 ble det derfor opprettet individuelle kurs. Over halvparten av de som har vært med på programmene, enten det er i grupper eller individuelt, slutter med hasj. Undersøkelsene som gjøres fra et halvt til to år etter kursets slutt, ligger på det samme.

-Det går som regel best med de som er i jobb og studier, og de som disponerer en bolig. Har de et bra nettverk rundt seg, er det også mye lettere å komme ut av rusen,  sier Hanssen.

Hun er allikevel veldig bekymret og opprørt, over ungdommens bagatellisering og normalisering av hasjbruk.

- Da man før dro fra en fest når det ble brukt hasj, godtar man bare at det er sånn idag, sier Hanssen oppgitt. Hun forteller videre om ungdommer som oppsøker henne og forteller hvor lett tilgjengelig hasj er i Kristiansand.  Dette er en skremmende utvikling, og vi må ta tak der problemene begynner, nemlig hos ungdommene, sier Hanssen.

De viktigste tiltakene, ifølge Hanssen, er å ta de unge på et tidlig stadiet.

Seminaret
Seminaret " Ut av Tåka 2011" var fylt til randen av mennesker som skulle dele sine erfaringer rundt hasjavvenning Foto: Rosarinja Marisa Danielsen
- Vi prøver å nå ungdommene som allerede er i faresonen. Det er da snakk om de som røyker hasj og vanker i rusmiljøer, men også de som kjøper og selger. Etter tips fra nære kretser, oppsøker vi ungdommene med tilbud om hasjavvenning, sier Hanssen.

Mens hasjavvenningskurset holdes av sykepleiere og  sosionomer, med veiledning fra Avdeling for rus - og avhengighetsbehandling, foregår rusbehandling ofte på en institusjon, med medisinering og psykologtimer som en av behandlingsformene. Hittil har det blitt holdt 11 gruppekurs, og et nytt er på plass om få uker. Det har også blitt holdt over 70 individuelle program siden 2007, og 15 er allerede i gang.

Hanssen var tilstede ved Kvadraturen skolesenter idag, som en av foredragsholderne rundt hasjavvenning. Nærmere 200 leger, sykepleiere og psykologer fra hele landet var samlet. Dette erfaringsseminaret om hasjavvenning, holdes årlig, og arrangeres av Cannabisforum Sør.

- Dette gjør vi for å samle folk, og dele våre erfaringer med andre. Det er bare synd at foreldrene ikke er tilstede, for hjemmet kan gjøre svært mye i forebyggingen mot hasj, sier Hanssen.