Sørnett

Havnestyret ønsker dobbeltspor til fergeleiet

Foto: Catharina de Besche

Foto: Catharina de Besche

Varer som kommer med ferge inn til Kristiansand blir lastet over på trailere og sendt videre på en kort strekning for å så bli lastet over til tog. Nå ønsker Havnestyret å satse på en mer effektiv og miljøvennlig infrastruktur.

Publisert:

I følge rapporten fra Railsupport.as har Kristiansand et godt markedsgrunnlag å overføre godstrafikken fra havnen i Kristiansand fra vei til jernbane. Onsdag ble rapporten presentert for havnestyret som sa seg enig i at dette er av stor interesse.

De ønsker derfor at man skal investere i et dobbeltspor ut til fergeleiet. Det betyr at godset fra fergene kan bli overført direkte til jernbanen noe som sparer tid og ressurser og er med på å effektivisere transporten.