Sørnett

Hva skjer når morsmelkbanken går tom?

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Publisert:

Ved Sørlandet sykehus avd. Kristiansand og Arendal er morsmelkbanken snart tom. Det kan ramme de aller svakeste.

Stine Steinsland er sykepleier og leder av morsmelkbanken ved Sørlandet sykehus avd. Kristiansand. Hun forteller at premature barn, som er født alt for tidlig, er helt avhengige av morsmelk. De har også spesielle behov når det gjelder ernæring.

Premature har lavere immunforsvar og dermed forhøyet risiko for å få alvorlige infeksjoner, som for eksempel blodforgiftning som kan være en livstruende tilstand. For denne gruppen er morsmelk livsviktig med tanke på dens unike immunologiske og antibakterielle egenskaper, som man ikke klarer å etterligne til fulle i kunstig morsmelkerstatning.

- Hva skjer om morsmelkbanken går tom?

- Dersom lageret vårt begynner å minke må vi prioritere mellom pasientene, og da er det de aller minste og sykeste nyfødte som kommer i første rekke. Dersom det skulle bli helt tomt for morsmelk i morsmelkbanken ved Sørlandet sykehus, så samarbeider de ulike bankene i Norge og vi vil kunne få kjøpt bankmelk fra andre banker, men dette er kun dersom de har overskudd.

[img186629_2LM]

- En bedre start på livet

Therese Mølø er tidligere melkegiver på Sørlandet sykehus. Siden hun hadde melk til overs, har hun donert til premature barn som trenger det.

- Jeg var så heldig at jeg hadde ekstra melk da jeg ammet begge jentene mine. Jeg synes det var veldig fint å gi til morsmelkbanken slik at noen fikk nytte av det istedenfor at jeg skulle kaste det. Det er fint å tenke på at det kanskje har hjulpet noen små og gitt dem en litt bedre start på livet.

 

Viktige melkebanker

Det finnes 12 morsmelkbanker i Norge i dag. Alle er tilknyttet ulike avdelinger og noen av bankene leverer også morsmelk til lokalsykehus. Stine Steinsland mener det er viktig at sykehusene har en tilknytning til en morsmelkbank.

- Morsmelk er den perfekte ernæringen for nyfødte barn. Det er utrolig viktig at man har en morsmelkbank fordi morsmelk ikke bare er mat, det er også livsviktig medisin. Som mat inneholder morsmelken; Fett, karbohydrater, protein, vitaminer og mineraler.

- Vi forsøker å gjøre det til noe lysbetont

Nyfødtintensiv i Kristiansand overtok morsmelkbanken fra Sykehuset i Arendal 1. januar
2018. Når det er lite morsmelk i banken prøver de å rekruttere flere givere. For å gjøre dette må de ut på sosiale medier, fortelle om det i lokale medier og gi ut informasjon til mødre ved helsestasjoner.

- Det vi har gjort for å rekruttere givere hittil er å gå ut i sosiale medier, og foreløpig har vi fått god respons på dette. Men aller mest så er vi avhengige av at barselavdelinger og helsestasjoner gir ut informasjon til mødrene sine. Vi i morsmelkbanken på Sørlandet sykehus er også opptatt av å tilrettelegge så godt som mulig og vi forsøker å gjøre det til noe lystbetont, slik at mødrene sprer ordet videre og eventuelt kommer tilbake som givere ved en senere anledning, forteller Stine Steinsland.

[faktaboks]