Sørnett

Ideologisk strid mellom Ap og KrF

Formannskapssalen, rådhuset (offentlig bilde fra Kristiansand kommune)

Formannskapssalen, rådhuset (offentlig bilde fra Kristiansand kommune)

De ideologiske ulikhetene ble tydelig da formannskapet i Kristiansand drøftet tilskudd til samlivs- og familiearbeid.

Publisert:

Mens Arbeiderpartiet ønsket å prioritere det kommunale familiekontoret, ville KrF gi penger til den menighetsbaserte tiltak og den private organisasjonen Lunar.

Det ble en het debatt i rådhuset da Arbeiderpartiet og KrF gikk til verbal krig mot hverandre i går, angående tilskuddsordninger for barn og unge i vanskeligstilte situasjoner. Saken har grunnlag i foreldrenes økonomi.

Støtte til LUNAR
Møtet begynte med at varaordføreren Jørgen Kristiansen satte dagsordenen og gav deretter ordet til Ap siden av bordet.

- At dette er en typisk KrF sak, er det ingen tvil om, sa APs Trond Henry Blattmann som en kommentar til at mange av søknadene kommer fra menigheter og kristne organisasjoner.  KrFs representanter opprettholdt forslaget  om å fortsette støtten til Lunar, et fritidstilbud som hjelper barn og unge i økonomisk vanskelige situasjoner, med 200.000. Sett i forhold til Lunars søknad om 1,4 millioner, er dette nesten å regne som småpenger.

[img190594_2RS]

Arbeiderpartiet var rask i å gjøre det tydelig at de mente det var familiekontoret som burde ta seg av slike ordninger.

- Jeg skjønner ikke hvor denne motstanden mot  private aktører og frivillige organisasjoner kommer fra, kommenterte varaordfører Jørgen Kristiansen.

Solkollen
Det ble også høy temperatur når partiene drøftet støtten til Solkollen familieskole. Dette er et tiltak som har sterkt tilknytting til pinsemenigheten Filadelfia. Ap mente at en slik støtte ikke bare burde gis til en barnehage, slik som Solkollen, som tidligere var eid av Filadelfia.

- Dette er tilbud som burde vært gitt til alle barnehager fra starten, sa APs gruppeleder Mette Gundersen, som foreslo at tilskuddet til Solkollen skulle fjernes.

KrF svarte med at dette tilbudet om samlivskurs er et tiltak som også er til hjelp for barna som har foreldre i vanskelige situasjoner.

-I en skilsmisse blir det tunge økonomiske byrder på hele familien, også barna. Samlivskurs kan bidra til at skilsmisser unngås, sa Jørgen Kristiansen.

Selv om administrasjonen hadde motforestillinger mot de private aktørene, forelå det likevel et forslag om at de skulle få 200.000 kroner fra kommunen.

Litt enighet
Arbeiderpartiet fremmet et eget forslag om å gi 200.000 til Lunar, samt Kristiansand RødeKors. 500.000 kr til ressurssentret Unik, 100.000 kr til barnas røde kors, 150.000 til Stiftelsen Amatea og 400.000 til Blå Kors. Ap ville ikke bidra med noe støtte til Solkollen familie skoler eller Salem misjonsmenighet.

Til slutt ble det flertall om å gi 200.000 til Lunar, 100.000 til Røde kors, 450.000 til Unik, 150.000 til Solkollen og 90.000 til Salem misjonsmenighet, 110.000 til Amatea stiftelsen og 400.000 til Blå Kors.