Sørnett

Idrettsfag gjennom nettundervisning

Vegard Alexander Løvmo, Seksjonsleder på idrettsfag ved Grong VGS Foto: Øyvind Ludvigsen

Vegard Alexander Løvmo, Seksjonsleder på idrettsfag ved Grong VGS Foto: Øyvind Ludvigsen

Idrettslærerne Morten Fjerstad og Vegard Alexander Løvmo på Grong VGS synes hjemmeundervisningen fungerer greit, men ser også noen problemstillinger som er utfordrende å løse over internett.

Publisert:

Hjemmeundervisning/fjernundervisning har vist seg å funke bra for de fleste elever på alle klassetrinn. Mange elever opplever å ha fått økt standpunktkarakter etter en og en halv måned nettundervisning, mens mange synes nok samtidig at hjemmeundervisningshverdagen er kjedelig. Det er vanskelig å se for seg hvordan resten av skoleåret skal foregå uten eksamen uansett om skolen åpnes igjen for fullt eller ikke. Seksjonslederen Vegard Alexander Løvmo og læreren Morten Fjerstad har i hvert fall meningene sine klare.

En idrettsfag-hverdag over nett
For å oppsummere undervisningsopplegget så langt forteller Morten at de startet med mye teorioppgaver gjennom kroppsøvingsfaget og de andre teoretiske fagene innenfor idrett. De har også satt opp egentrening til elevene der de må føre logg gjennom treningsapper som Strava (Denne appen sporer først og fremst sykkel- og løpsøvelser gjennom GPS-data). Morten forteller at på et senere tidspunkt i undervisningen arrangerte han live-trening hvor han hadde styrketrening sammen med elevene over video.

- Det blir kanskje litt ensformig, men det blir i hvert fall litt sosialt, sier Morten.

- Det er mye av det samme hos meg, skyter Vegard inn.

En annen ting Vegard trekker fram er at det var mye snakk i starten om at man ikke må overøse elevene med oppgaver, men det ble sånn likevel, sier han. Det lages oppgaver om veldig mye forskjellig og det har hatt en tendens til å bale på seg og bli litt for mye for elevene. Med så mye teoretiske oppgaver mister elevene den sosiale biten, og den er særdeles viktig for dem, tror Vegard.

[img206976_2RM]

Det blir vanskeligere å vurdere
Morten forteller at når det kommer til kontakten med elevene, så blir det vanskeligere å kunne gi en god vurdering på treningsøktene de har gjort selv i form av egentrening eller på live-treningen.

- Det er vanskeligere å vurdere elevene live, men det er igjen kanskje lettere med oppgaver da, forteller Morten.

Til slutt må man nesten legge bort det å hele tiden tenke på vurderingssituasjonen. Det er også andre ting med faget som er viktigere igjen. Med tanke på kroppsøvingsfaget så mener Morten at man verdsetter det sosiale og det å røre på seg mer enn det å skaffe seg gode vurderingssituasjoner.

Vegard ser også på den sosiale biten som viktigere for øyeblikket. Han tror at det har vært veldig mye fokus på at lærerne må skaffe vurderingsgrunnlag, og dette har ført til at man kanskje har glemt litt å tenke på mennesket oppi dette. Med mange oppgaver og lite sosial aktivitet, mener Vegard at det er viktig å møte elevenes psykiske behov.

- Det er jo en unntakstilstand for dem og, de blir satt i en situasjon som de ikke er vandt til og de har et helt annet behov da, og derfor må vi tenke på det sosiale og imøtekomme deres psykiske behov også, slår Vegard fast.

Eventuell åpning av skolen for idrettsfag
De to lærerne ser ikke på det som et problem å overholde smittevernet på skolen ettersom de har god plass for elevene på utetrening. Avstandskravet og renhold er ikke noe problem, fastslår Morten. Det eneste som er vanskelig å få til, er dusjing og garderobebruken, sier han. Selve aktivitetsplanen er uproblematisk, så en eventuell åpning av skolen vil fungere helt greit, mener begge to.

Oppsummering av nettundervisningen så langt
Det er vanskeligere å få til en god dialog over nett enn hvordan det er normalt. Særlig hvis elever er litt for dårlig til å ta kontakt selv, så blir det vanskelig å gi gode tilbakemeldinger som hjelper dem videre. Men når det kommer til gjøreoppgaver og reproduksjon av kunnskap er det så ikke vanskelig, sier Morten. Men når det kommer til vurdering og vise god forståelse så blir det vanskelig, sier begge to. Det er vanskeligere å bygge en samtale over nett, og det blir dårligere respons, nevner Vegard. Så det blir mer monolog enn dialog, fortsetter han.

- Det setter noen begrensninger denne nettundervisninga, den er veldig lettvint og praktisk, men det er noen begrensninger for vi kommer ikke på det øverste nivået bestandig for å si det sånn, utdyper Vegard.

En positiv ting som Morten trekker fram, er at mange av elevene sier de er mer effektive når de jobber. Det er lettere å konsentrere seg når man sitter for seg selv og jobber med skolearbeid. Morten har fått høre at enkelte av elevene hans jobber raskere hjemme enn de gjør på skolen. Så det beviser at undervisningen fungerer og at elevene får læringsutbytte.