Sørnett

Permitterte studenter, uten inntekt

Cecilie Kristiansen Foto: privat

Cecilie Kristiansen Foto: privat

Under korona perioden har det vært mange, og det er fortsatt mange studenter som er permitterte fra deltidsjobbene sine. Studenter som har mistet jobbene sine får ikke dagpenger i denne perioden.

Publisert:

Ikke krav på dagpenger
Victoria Skårdal og Cecilie Kristiansen er to studenter som er blitt permitterte fra deltidsjobbene sine.  Studentene har ikke krav på dagpenger, og har vært uten

inntekt siden da de ble permittert.
Cecilie jobber på HM, mens Victoria jobber på vitensenteret. Begge har dette som en deltidsjobb, og har en stillingsprosent som er under 20 prosent. Det vil si at de ikke har krav på dagpenger om de blir permitterte eller mister jobben, i tillegg så har ikke studenter krav på dagpenger dersom de tar i mot støtte fra Lånekassen.

-Jeg ble permittert 18.mars, og frem til 15.mai. I denne perioden hadde jeg ingen inntekt fra jobben min. Dette gjorde at jeg måtte søke støtte fra Nav. Sier Cecilie.
Nå har hun begynt å jobbe igjen, og har enda ikke fått svar fra Nav om godkjent støtte.

-Med tanke på at jeg er student er det mindre sannsynlig at jeg får søknaden innvilget, sier Cecilie

[img210027_2RM]

Victoria sier at hun er tilkallingsvikar på sin jobb, og har en stillingsprosent på 0. Det betyr at hun ikke har krav på dagpenger i det hele tatt. Hun sier hun nesten jobber annen hver helg, og litt ekstra i uke dagene. Men på arbeidskontraktene er hun ansatt i 0 prosent stilling. Victoria får ikke dagpenger, og har gått uten inntekt fra jobben siden hun ble permittert.

Lånekassen tilbyr ekstra lån
Nå er det mulig å søke ett ekstra lån fra lånekassen dersom man har vært permittert. Cecilie sier at hun søkte dette lånet. Og fikk pengene nå i mai. Cecilie sier at det har gått fint økonomisk for henne på grunn av dette ekstra lånet fra lånekassen.

[url=