Sørnett

Tall fra Mental Helse viser 90% endring i selvmordstanker og handlinger

Adriane føler at disse tallene ikke var overraskende

Adriane føler at disse tallene ikke var overraskende

Statistikk Sørnett har mottatt fra Mental Helse varsler om forandringene fra påsken 2019 til påsken 2020. Her ser man betydelige endringer, blant annet at angst og selvmordstanker har steget betydelig. Vi undersøker hva som kan være bakgrunnen, og om hvorfor folk tror tallene er slik de er.

Publisert:

I dokumentet som er nevnt, er disse tallene hentet fra "telefonstatistikk og registreringsstatistikk" både i påsken 2019 og påsken 2020.

Dette bekymrer Adriane Simon (20), som selv har kjent på vanskeligheten en stund. Hun har PTSD, og har fått dette som et resultat av mobbing på barneskolen.

I tillegg er heller ikke kommuneoverlege Dagfinn Haarr særlig imponert.