Sørnett

Elever ønsker kompensasjon

Sonans elev: Ingrid Mørk, Foto: Privat

Sonans elev: Ingrid Mørk, Foto: Privat

Enkelte elever på Sonans ønsker tilbakebetalt studieavgift for tap av fysisk undervisning.

Publisert:

Jeg valgte Sonans fordi jeg synes det er vanskelig å konsentrere meg og lære ting uten hjelp av lærer og det å fysisk møte opp i et klasserom, sier elev ved Sonans Kristiansand, Ingrid Mørk.

Siden midten av Mars har Sonans gitt sine elever nettundervisning som en kompensasjon for tapt fysisk undervisning.

Hun forteller at nettundervisningen er helt ok. Hun synes likevel at med tanke på alle pengene som blir lagt inn for fysisk undervisning, at det er dumt Sonans ikke kan tilby noen form for kompensasjon eller gi et bedre tilbud. Hun forteller videre at de kun fikk tilbud om å få pengene tilbake dersom de valgte å heller melde seg opp igjen til høsten dersom det lot seg gjøre. Dette tilbudet takket hun nei til.

Eksamen som vanlig
Heldigvis gikk hennes første eksamen som planlagt, og den ble gjennomført i henhold til smitteverns restriksjonene fra regjeringen.

- Jeg har kun hatt en eksamen så langt, og den var muntlig. Da jeg møtte opp på KKG var det første de gjorde var å åpne døren for meg og desinfisere hendene mine. Inne på eksamen fungerte alt som vanlig.

Silje Bjørkelid er også elev på Sonans i Kristiansand. Hun er i samme situasjon som Ingrid, men synes at nettundervisningen er overkommelig. Hun tar opp et fag via nett, og et med fysisk oppmøte.

[img207504_2RM]

- Jeg synes det går veldig fint å studere på Sonans i disse tider. På grunn av korona-situasjonen er alt på nett, og jeg jobber selvstendig hjemme.

Hun forteller også at en av grunnene til at hun valgte Sonans var fordi hun synes det er bedre med oppfølging av lærer fysisk tilstede enn å måtte gjøre alt selvstendig. Selv om hun bare har et fag der hun møter opp fysisk, synes hun at det burde vært kompensasjon for tapt undervisning på skolen.

- Til nå har vi ikke fått beskjed om kompensasjon. Jeg tror det er dyrere å ta fag på skolen enn å ha nettundervisning. Derfor syntes jeg at man burde få noe tilbakebetalt.

Men hun er fullt klar over at dette ikke er Sonans sin feil, og at hele situasjonen er vanskelig.

Tett oppfølgning på nett
Strategi og markedsdirektør i Sonans Marit Aamold forklarer at de har lang og god erfaring med nettstudier og studentene får det samme tilbudet på nett som de ville fått på skolen, med tett oppfølging av faglærer i alle fag.

Aamold forklarer at utbruddet av covid-19 var en uforutsett hendelse, og at hele samfunnet kan kjenne på konsekvensene av en annerledes hverdag. 

[img207504_3RM]

  - Da myndighetene påla oss å avlyse all klasseromsundervisning flyttet vi all undervisning over på nett med full lærerstøtte. Målet var at studentene skulle følge med på webinarer i alle fag, tett oppfølgning fra faglærer, test-eksamener og innleveringer skal sikre at studentene får den kompetansen de trenger.

Hun forteller at deres fokus hele veien har handlet om å gi studentene det beste tilbudet de kan, og sikre at alle får den oppfølgingen og støtten de trenger.

 - Sonans har opprettholdt sitt tilbud, og det er derfor ingen endringer i studieavgiftene, sier Aamold.