Sørnett

Ønsker bedre kompensering

Illustrasjonsbilde. Foto: Nina Bazza, Wikimedia Commons

Illustrasjonsbilde. Foto: Nina Bazza, Wikimedia Commons

I 2019 bestemte Stortinget at pelsdyrnæringen i Norge skal legges ned. Det går hardt utover bøndene bak næringen.

Publisert:

Pelsdyrnæringen har i de siste årene vært i hardt vær. Det ble ikke bedre da Stortinget fastslo et vedtak om å avslutte pelsdyrnæringen i løpet av 2025. Dette har gått hardt utover pelsdyrbøndene rundt om i Norge. Kompensasjonsordningen Stortinget vedtok er ikke rettferdig mener bønder på sosiale medier.

Guri Wormdahl, kommunikasjonssjef i Norges Pelsdyralslag, sier at bøndene ikke lenger kjemper om å fjerne loven mot pelsdyrnæring, men fokuserer mest på å få bedre kompensasjoner for nedleggelse, siden nåværende kompensasjon ikke gir nok inntekt for mange.

-Sliter med motivasjonen

Wormdahl sier også at bøndene sliter med motivasjonen for å fortsette næringen, og mange føler seg dårlig behandlet av Stortinget. Pelsdyrgårder etablert etter 2018 er ikke med i kompensasjonsavtalen, så senere etableringer får ingenting av staten.

Regjeringen bestemte først i 2017 at pelsdyrnæringen skulle ha en bærekraftig fremtid, før de snudde i 2018 og bestemte at all pelsdyrnæring skulle avvikles til 2. februar 2025. Pelsnæringen anslår at det vil koste 2,3 milliarder kroner å avvikle næringen.

-Ikke fornøyd

Pelsdyrfarmer Jan Ola Regestad fra Holum, er langt ifra fornøyd med kompensasjonen som venter han. Han har regnet seg ut til han får rundt 3 millioner kroner i kompensasjon når han velger å legge ned gården.

- 3 millioner kroner er ikke nok når man har gjeld til 6 millioner kroner, sier Regestad.

Regestad er usikker på når han skal legge ned driften, men per dags dato eier han ikke pelsdyr. Han har drevet med mink siden 2004, og er nokså sikker på at det ikke vil komme nye etableringer av pelsdyrfarmer i Norge.

Ifølge tall fra Landbruksdirektoratet sank antallet på pelsdyr i Norge med 36 prosent fra oktober 2018 til oktober 2019.

[img200509_2LM]

Det har også vært stor nedgang på pelsdyrfarmer, i oktober 2019 er det kun 145 farmer igjen i drift. I oktober 2017 var det 183 farmer - det er en nedgang på 21 prosent på to år.