Sørnett

Tirsdag 13. september har nødetatene beredskapsøvelse i Lindesnes

Alle saker som legges ut på Sørnett i dag blir merket ØVELSE, og refererer ikke til virkelige hendelser, men til en iscenesatt kriseøvelse for politiet og de andre nødetatene.

Publisert:

Journaliststudentene på NLA Høgskolen Kristiansand spiller en rolle i politiets kriseøvelse tirsdag 13. september. Studentene skal øve på å dekke kriser, mens nødetatene skal øve på å håndtere media i en krevende og uoversiktlig situasjon. Ingen av sakene som publiseres i dag refererer til virkelige hendelser. De aktuelle sakene merkes med ØVELSE først i tittel og brødtekst.