Sørnett

Alvorlig tilsynsrapport om ambulansetjenesten i Arendal

Ansatte ved Arendal ambulansestasjon blir ikke hørt. Nå har Arbeidstilsynet kommet med varsel om pålegg.

Publisert:

Sørnett har fått tilgang til en fersk tilsynsrapport som kan fortelle at Arbeidstilsynet har gitt pålegg til ambulansestasjonen i Arendal. I denne rapporten kommer det frem fem pålegg, hvor to av disse blir sett som svært kritikkverdige forhold ved Sørlandet sykehus.

I brevet vises det til tilsyn den 16. oktober i fjor, og varsel om pålegg den 19. desember. Fristen sykehuset fikk var 18. januar i år, men Arbeidstilsynet har ikke lykkes med å få noen kommentarer fra ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus.

Viser til rapporten

Avdelingsleder for ambulansetjenesten ved Sørlandet sykehus Trond Mørk ville ikke kommentere ytterligere til Sørnett. Han henviser til Arbeidstilsynets rapport.

– Vi er klar over situasjonen og vil rydde opp, er det eneste Mørk vil si.

Alvorlige forhold

Sørnett har sett på de mest alvorlige bruddene på arbeidsmiljøloven i rapporten som Arbeidstilsynet har avdekket:

«Det er ikke gjennomført praktisk opplæring i forhold til smitte og biologisk helsefare ved Arendal ambulanse», heter det i rapporten.

«De ansatte har ikke fått praktisk opplæring i å takle vold og trusler eller rus og psykiatri». Det er brudd på arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd.

Må vaske arbeidstøyet sitt selv

I tilsynsrapporten heter det blant annet:

«De ansatte vasker arbeidstøyet sitt selv på 60 grader i en husholdningsmaskin i et lite vaskerom på stasjonen. En maskin på 29 ansatte. Verneombudet har tatt opp saken med behov for en industrimaskin på maskinen, men har ikke fått medhold i dette av arbeidsgiver».

«Det er ikke ren og uren sone i stasjonen, og garderobeskapene inneholder både privattøy og rent og urent arbeidstøy. Ytterjakker vaskes sjelden, med mindre de blir særlig tilgriset».

«Det er ikke noen rutiner for vask av sko. De ansatte har en ytterjakke, et par sommersko og et par vintersko.

«De ansatte forteller at de ikke alltid vet om pasientene de behandler og transporterer har kjent smitte».

Plages av rusede personer

«Ansatte ved Arendal ambulansestasjon opplever stadig oftere ubehageligheter med rusede personer og pasienter med psykiatriske diagnoser. De får ofte ikke beskjed fra AMK om at pasientene har utøvd vold tidligere, dette pga. taushetsplikten.»

Arbeidstilsynet presiserer at taushetsplikten ikke skal komme i veien for den ansattes sikkerhet, og at de ulike lovverkene er likestilte.

[faktaboks]