Sørnett

Høye mobbetall i Kristiansand

Roy Wiken. Foto: Privat

Roy Wiken. Foto: Privat

Elevundersøkelsen viser at ca. 400-500 barn på mellomtrinnet og ungdomstrinnet blir mobbet tre ganger i måneden eller mer. Det er tall fra 5.-10. trinn, med ca. 10 000 elever. Tallene har vært ganske stabile de ti siste årene.

Publisert:

Fra høsten etableres en ordning med mobbeombud for alle barn og elever i barnehage og grunnskole.

– For kommunen sin del må vi jobbe systematisk for å gjøre det best mulig for barn, og visjonen er null mobbing, forteller Roy Wiken, fagsjef og ansvarlig for utvikling og oppfølging.

– Vi skal ikke ha mobbing i vår kommune. Det jobbes med for at tallene skal gå ned. Ingen skal bli mobbet. Ingen skal havne utenfor fellesskapet, sier Wiken.

Barn havner veldig tidlig utenfor og mobbing begynner allerede i barnehagen
Fra 2017 har det kommet et nytt lovverk. Det betyr at om du blir mobbet, har du rett til å få slutt på det. I tillegg er det gjort en del endringer slik at kommunen kan håndtere det raskere.

– Hvis du som forelder opplever at barnet blir mobbet, kan de gå rett til fylkesmannen som kan pålegge kommunen tiltak, hvis skolen ikke har gjort det de skal. Det er nå blitt strengere, og vi har fått skjerpet krav til å lage aktivitetsplan. Vår oppgave nå er å få det til å virke i praksis, får vi det så vil vi få ned resultatene, mener Wiken.

Det er lite fysisk mobbing, men mange opplever å bli holdt utenfor
Nå skal ikke lenger lærere ordne dette internt uten at rektor er orientert. Det er flere som må vurdere dette, for å kvalitetssikre, og på grunn av ulike oppfatninger.

– Skjult mobbing er komplisert. Vi må følge nøye med gjennom elevundersøkelser. Vi har også kjøpt inn noe som heter klassetrivsel.no. Det hjelper oss til å kartlegge mobbing.
Vi har også rutiner der vi snakker med elever, og observerer. I tillegg ulike måter med dialog med elever.

[img178389_2LM]

Fortvilet over at mobbingen ikke går ned
Mobbing har holdt seg jevnt i mange år. Einar Buø er ansatt som mobbeombud i Vest-Agder Fylkeskommune. Han tror ikke vi kommer til å se nedgang umiddelbart. Med det fokuset vi har nå, både med ny lov og med mobbeombud i alle fylker, så vil vi etter noen år se en bedring.

– Når vi hører de groteske eksemplene, da er det noe som går under radaren som vi ikke ser. Det er det viktigste for oss. Hvis ikke du tør å handle selv, må du si ifra til noen som kan og vil, en ansatt, en ombud, en venn, gjør noe. For får du tatt det tidlig, så vil en lykkes bedre.

Vi har tradisjonell mobbing, men vi har også mobbing på sosiale medier
Det direkte er det vi alle har vært gjennom, men den indirekte nettbaserte, den er vanskelig å se, å vanskelig å få med seg. En vakker dag skal de jo videre på studier eller jobb, så skal du forholde deg til disse du går sammen med i det daglige, må du på en måte lære og forstå hvordan du skal oppføre deg som voksen.

Behovet om mobbeombud kommer fra staten. De har gjort sine bemerkninger, og at de ønsker dette. Loven og ombud virker ikke umiddelbart, men når de virker sammen etter noen år vil de peke i riktig retning.

Frykter mørketall 
Elevundersøkelser fra ungdomsskole og videregående skole har en kvalifisert oppfatning av hvordan de har det. Men Buø frykter det finnes mørketall der ute, at det er ting som ikke blir meldt inn. Ønsker at det ikke skal være sånn.

Buø er enig med Roy Wiken, at det må løses på lavest mulig nivå. Ombudet er ikke noe maktmiddel, men fungerer som en sikkerhet. Hvis skolen ikke greier å løse det så griper vi inn.

Samtidig løser ikke juss noe av det. Det går på holdninger, forteller Buø. Videre er han veldig kritisk til hva folk ikke gjør, det er holdningsendring som må til. Da må alle bidra, både foresatte og ansatte.

Buø mener disiplin motvirker mobbing. Disiplin og struktur er en forutsetning, og relasjonen, både mellom elever og ansatte, skolen og heimen. Når en har de tingene på plass er man på god vei videre.

[img178389_3RS]

Tror ikke det er mulig å bli mobbefri
Arild Sæbø, Rektor på Fagerholt skole, tror ikke det er mulig å bli helt mobbefri.
På skolen er den vanligste formen for mobbing erting, plaging og det å bli utestengt, forklarer han. Jo tryggere man er i situasjonen med de en har rundt seg, jo mindre mobbing blir det. Barn er usikre, og tør ikke å være med andre de ikke er trygge på.

– Før har man ordnet dette opp med enkeltvedtak, men nå har vi aktivitetsplan. Det er nå kjappere å få ting i gang. Før var det lettere å bruke lenger tid på å undersøke saken. Nå går det kjappere, det er mer å gjøre, men resultatene kan bli bedre.

[img178389_4RS]

Mål om null mobbing
– Vi opplever alle mulige mobbeformer, krenkelser, nettmobbing og skjult mobbing, sier Preben Skogen, rektor på Grim Ungdomsskole.

Elevundersøkelsen ble endret i fjor, men samtidig opplever skolen at det fortsatt er mobbing, og at resultatene går opp og ned hele tiden.

– Men vi har mål om null mobbing, understreker han.