Sørnett

Vitnestøtte i Kristiansand tingrett

Fra venstre: Vitnestøttene Christel Olaisen og Øystein Skoglund, og vitnestøttekoordinator Mette Ødegård.

Fra venstre: Vitnestøttene Christel Olaisen og Øystein Skoglund, og vitnestøttekoordinator Mette Ødegård.

Å stille som vitne i en rettsak kan være både vanskelig og utfordrende for flere. I november 2017 ble en vitnestøtteordning som administreres gjennom Røde Kors innført i Kristiansand tingrett, og det har vært til god hjelp for mange.

Publisert:

Det første som møter meg når jeg kommer inn og setter meg i ventehallen til Kristiansand tingrett, er en mann med et skilt på brystet hvor det står "vitnestøtte".

- Det at du kommer inn i huset her, og setter deg i sofaen, også kommer det en bort og spør ”skal du vitne?” Du får en som tar kontakt med deg og som gir deg et tilbud der og da. Det kan kanskje oppleves okei, å få den kontakten, sier Øystein Skoglund.

Hva er vitnestøtte?

Vitnestøtteordningen er et tilbud som administreres gjennom Røde Kors, som innebærer at vitner kan få medmenneskelig støtte, veiledning og praktisk hjelp av frivillige. Vitnestøtten kan i enkelte tilfeller bli med inn i rettssalen, og han/hun er nøytral i den aktuelle rettssaken og har taushetsplikt.

[img173590_2LM]

Vitnestøtte Christel Olaisen forteller at det er variasjon i hvem som er frivillige og at mange vitner har benyttet seg av tilbudet hittil.

- Fra vi startet har det vært 120 vitner som har benyttet seg av tilbudet, og vi er totalt 22 vitnestøtter. 14 er jusstudenter fra rettsvitenskap på UIA og resten er oss, vi som er litt eldre enn studentene.

Vitnestøttekoordinator, Mette Ødegård, opplyser at de som blir innkalt som vitne får tilbudet om vitnestøtte i forbindelse med innkallelsen.

- Du får et skriv om at du er kalt inn som vitne. Også står det at du kan kontakte vitnestøtte i domstolen, at det er en frivillig ordning fra Røde Kors, og at de vil bistå deg med informasjon og medmenneskelig støtte hvis du ønsker det.

Intervjuer og kurs

Øystein Skoglund, leder for vitnestøttene, forteller at de som vil bli vitnestøtte må gjennom en runde med intervjuer og kurs før de godkjennes.

[img173590_3LM]

- Vi er tre som intervjuer kanditatene, og gjør et utvalg. De som skal godkjennes må gjennom et kurs i ledelse av domstolene og Røde Kors. Kursene har vi satt som obligatorisk, før de går inn og blir godkjent som vitnestøtte.

Han forteller imidlertid at det ikke er behov for flere akkurat nå.

- Vi er 22 stykker som vi rullerer på, og det holder. Det handler litt om at de som er vitnestøtte føler at det er behov for de.

 

Tilbakemeldingene var gode på et evalueringsmøte i Røde Kors forrige uke. Kristiansand tingrett har tidligere hatt denne ordningen på huset, men dette forsvant i tre-fire år. Ødegård er positiv til at denne ordningen kan vare lenge, så lenge samarbeidet er godt mellom alle parter.

- Jeg tror absolutt at dette kan vare, og da er det viktig at vi har gode rutiner og samarbeider med de forskjellige aktørene sånn at vi får dette til å fungere på best mulig måte.

Samarbeid med aktører

Markedsføringen av ordningen begynte i april i fjor, og da var det viktig å fange interessen til så mange som mulig og gjøre dem oppmerksomme på at dette er en ordning det er behov for å ha.

Ødegård forteller at det også var viktig at de forskjellige aktørene innenfor domstolene visste om ordningen, slik at de også kunne ta det i bruk dersom de ønsket.

- Også har vi markedsført oss utover aktørene – politiet, advokater og bistandsadvokater er jo klar over at vi har vitnestøtte her sånn at de er klar over det og kan benytte seg av det.

Vant pris 

47 av 66 domstoler i Norge tilbyr vitnestøtte, og i 2017 vant ordningen en internasjonal pris, Crystal Scales of Justice Award 2017. Prisen ble delt ut av Europarådet gjennom European Commision for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Et av kriteriene for å få prisen var at initiativet skulle overføres til andre land, og i 2016 innførte Litauen vitnestøtte etter norsk modell. Skoglund kan bekrefte at dette var en viktig anerkjennelse.

- Det er land som på en måte har ”adoptert” det norske rettssystemet. Det var 18 land som hadde i alt 34 bidrag, også var det norske vitnestøtte som gikk til topps. Det er veldig bra.

Stort behov

[img173590_4RM]

Fakta fra domstoladministrasjonen i 2012 viser at fire av ti vitner er nervøse for å vitne. Ødegård forteller at det spesielt er vitner i straffesaker som tar i mot tilbudet om støtte, men hun mener likevel at de fleste som skal vitne syns det er en vanskelig situasjon.

-Jeg tror alle synes at det kjennes å være vitne, og det er noen saker som er mer krevende enn andre. Vi har merka en økning av vitner som ønsker bistand når de skal inn for å vitne, som er usikre på hva som møter de. Så det er absolutt et behov.

"et trygt vitne er et godt vitne"

Målet med ordningen er å få gode og trygge vitner, og ordtaket er dermed klart og tydelig. Ødegård forklarer videre at de vil få dette til ved å gi vitnet en trygg tilnærmelse i forkant av en rettsak.

-  Hvis de har fått noen å prate litt med i forkant, at de vet hva som skal skje når de kommer inn i rettsalen, så tror jeg det kan roe de litt sånn at de føler seg mer trygge.

- Det er jo mottoet vårt. Et trygt vitne er et godt vitne, legger Skoglund til.