Sørnett

94 utlendinger returnert i 2017

Foto: Stine Nilsen

Foto: Stine Nilsen

I følge årsrapporten for 2017 fra Agder politidistrikt ble det opprettet 143 utvisningssaker og 27 bortvisningssaker, til sammen 170 saker, i politidistriktet.

Publisert:

En utvisningssak er når man blir utvist fra landet permanent. En bortvisningssak er når man blir nektet adgang eller må forlate Norge for en periode.

Det blir returnert 94 utenlandske borgere i 2017 som følge av bort- eller utvisningsvedtak. Halvparten av disse er fra EØS-området.
-De blir sendt ut på grunn av avslått asylsøknad, kriminalitet eller de ikke har lovlig opphold i Norge, sier visepolitimester Arne Sundvoll.

2016 og 2017 er nesten identisk, og de skiller seg ut med de høyeste antall uttransporterte personer de siste fem årene. I 2015 ble det bare uttransportert 76 personer.
-Dette er resultater av politisk prioritering, forteller Sundvoll.

Selv om det var 170 saker, ble ikke alle returnert. Blant annet skyldes det at landet ikke ville eller kunne ta de imot, eller at landet ble vurdert som utrygt.

Politiet venter nå på svar med nærmere beskrivelser om hvordan de skal jobbe med dette feltet videre i år.
-Men det er klart, dette feltet er prioritert, avslutter visepolitimesteren.

Nøkkelord