Sørnett

Teknologisk fremtid på Sørlandet

Fra venstre Jan Tore Sanner, UIA-professor Ole-Christoffer Granmo og prosjektleder i Insite Erik Svendsrud

Fra venstre Jan Tore Sanner, UIA-professor Ole-Christoffer Granmo og prosjektleder i Insite Erik Svendsrud

- Hvis du skal bli stor og sterk må du spise gulerøttene dine, hvisker Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner med et smil til lemuren Aksel. Den lille forsamlingen rundt han ler. 

Publisert:

 

Et av stoppene på Jan Tore Sanner sin «teknologitur» rundt om på Sørlandet var dyreparken. Her fikk han mulighet til å få et ordentlig innblikk hvordan dyreparken tenker å styrke bedriften gjennom bruk av såkalte beacons, som registrerer gjestenes bevegelser i parken. Under besøket fikk Sanner også sjansen til å bli godt kjent med de 19 lemurene som bor i parken. Nærmest tildekket av lemurer satt ministeren og smilte, mens ansatte i dyreparken ga han morsomme fakta om de sjarmerende krabatene.

- Grunnen til at jeg besøker nettopp dyreparken er at de nå bruker teknologi for å gi besøkende bedre opplevelser, forteller han med stort engasjement.

- Det er en teknologi hvor man tar i bruk en app, hvor du mottar informasjon når du går rundt i parken. Samtidig får dyreparken god informasjon om hva gjestene liker og ikke liker så godt, legger han til.

Appen som benytter seg av instrumenter rundt omkring i parken, kalt beacons også kalt nettvarder. Det blir da mulig å se hvor lenge gjestene oppholder seg på hvert sted, i tillegg til at de kan få informasjon om parken. Dette vil føre til at dyreparken som bedrift får større mulighet til å tilfredsstille de besøkende, ut ifra den informasjonen de innheter fra de teknologiske hjelpemidlene.

Kunstig intelligens på sykehus

I sammenheng med prosjektet var Jan Tore Sanner også innom Sørlandet sykehus, Frivolltun bo og omsorgssenter i Grimstad og MacGregor i Arendal. Her fikk han informasjon om virksomhetenes videre teknologiske potensialer innenfor forskjellige områder. Han ønsker gjennom dette å lære av gode grundere og innovatører på Sørlandet, slik at Norge skal lykkes med å styrke virksomheter og skape nye arbeidsplasser. Han mener det er viktig at Norge er i front innenfor teknologiutvikling og generell bruk av teknologi. 

Bakgrunnen for besøket på Sørlandets sykehus er at det skal utvikles en teknologi som gjør arbeidet enklere for de ansatte samtidig som det hjelper pasientene. Teknologien skal benytte kunstig intelligens for å søke mer effektivt i pasientens journaler, i stedet for at de ansatte bruker unødvendig med tid og krefter. Dette er en utvikling innenfor kunstig intelligens, som fører til at teknologien utvikler seg underveis. Den lærer, og jobber derfor raskere. Dette er bra for pasientene, i og med at den kunstige intelligensen kan gi mer informasjon enn hva en lege kan bla seg frem til i journalene. 

- Og det går raskt, avslutter Sanner med et smil.

Per Arnstein Aamot, som er direktør i dyreparken og var en av dem som viste ministeren rundt, takker høflig for besøket. Han sier at han håper at Sanner fikk det innblikket han ønsket om hva systemet har å by på. Jan Tore Sanner avslutter med å gjenta hans visjon om at dette tiltaket er bra for den teknologiske utviklingen han sterkt ønsker å opprettholde, før han spøker med at han har tatt med seg en lemur under jakken sin.

- Takk for at du kom, sier dyreparkdirektør Per Arnstein Aamot. - Håper du fikk det du ville?

- Ja, takk, jeg har til og med fått med meg en lemur under jakken, ler Sanner. Og legger til at han har fått mye interessant informasjon.