Sørnett

Vurderer krav om setebelter

BELTER: Det er håp om setebelter også på bybusser i Kristiansandområdet. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen

BELTER: Det er håp om setebelter også på bybusser i Kristiansandområdet. Foto: Amalie Fagerhaug Evjen

Agder kollektivtrafikk vurdere å stille krav om setebelter også i bybusser neste gang de åpner for anbud.

Publisert:

- Vi har ansvaret for trafikksikkerheten og vil foreta en ny vurdering i forbindelse med kommende anbud for kristiansandsområdet, med oppstart av ny kontrakt 1.juli 2018, sier administrasjonssjef Kjell Sverre Drange i AKT til Sørnett.

[img151784_2RS]

Han forteller at AKT er i jevnlig dialog med Vest-Agder fylkeskommune. Leder for hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø Gisle Meininger Saudland (FrP) har tidligere uttalt at det burde være setebelter i alle busser.

Tidligere har Trygg Trafikk uttalt til Sørnett at AKT må stille krav til busselskapene om at det må være tilgang til setebelter i alle busser.

Per nå vet ikke AKT hva det vil koste å ettermontere setebelter.

- Det er noe som må undersøkes nærmere med transportør, og de må få priser fra sine bussleverandører.

Videre forteller Drange at bybussene er utformet uten setebelter med hensyn til rask av- og påstigning av passasjerer. Dessuten er gjennomsnittsfarten på de aktuelle rutene relativt lav, selv om bussene kjører på strekninger med fartsgrense opp til 80 kilometer i timen.

 - AKT og transportørene har stort fokus på sikkerhet både for skolebarn og øvrige passasjerer. Passasjerene oppgir også i kundetilfredshetsundersøkelser at de opplever det som trygt å kjøre buss.