Sørnett

E-sport som idrett for unge

Gaming er en vesentlig del av hverdagen for mange barn og unge. (Foto: Pixabay)

Gaming er en vesentlig del av hverdagen for mange barn og unge. (Foto: Pixabay)

Kulturutvalget diskuterte onsdag tiltak for å aktivisere barn og ungdom i idrettsorganisasjoner. Venstre-politiker Petter Benestad mener E-Sport burde bli en større del av idrettstilbudet.

Publisert:

- Tall fra Medietilsynet viser at 96 prosent av gutter og 63 prosent av jenter i alderen 9 til 18 år spiller dataspill i en eller annen form, forteller Petter Benestad ved talerstolen på rådhuset. Han legger til at mange av de unge som er opptatt av å spille, ikke trives i ordinære idrettsaktivitetene som fotball, håndball, ski og turn.

[img232956_2RM]

Spill som idrett
Venstre-politikeren mener det ville vært en god løsning å ha E-sport som alternativ i forskjellige idrettsorganisasjoner slik at flere unge vil delta.

Forslaget ble lagt fram under Kulturvalget sitt møte på onsdag. Saken det handlet om var en vurdering av mulighetene for at idrettsklubbene kan tilby aktiviteter rettet mot barn og unge som ikke allerede deltar i idrettsorganisasjoner. Dette er for å holde både de unge og idrettsorganisasjonene aktive.

Norges Idrettsforbund synes det er bra at idrettslag tar ansvar for å tilrettelegge for at E-Sport-aktiviteter kan skje innenfor trygge og sosiale rammer i barn og unges lokalmiljø, sier Benestad. Dette mener politikeren vil bidra til at færre barn og unge føler seg utenfor.

[faktaboks]

Samarbeid med universitetet
Forrige høst startet Universitetet i Agder med internasjonalt bachelor-program innen akademisk e-sport. Benestad nevner i innlegget sitt at de ønsker mer dialog med lokalt næringsliv, kommune og fylkeskommune.

Her mener jeg kommunen bør kunne ta initiativ sånn at studenter kan få praksis i idrettsklubber som ønsker gaming som en del av tilbudet til medlemmene, forteller Benestad fra talerstolen.

Bør få bestemme selv
Kulturdirektør Camilla Jarlsby synes budskapet til Petter Benestad virker bra, ettersom hun er enig at E-Sport kan hjelpe til at færre unge føler seg utenfor. Når det er sagt, mener hun at politikere ikke kan bestemme retningen de forskjellige idrettsorganisasjonene vil ta.

Jeg tror det er viktig å huske på at det er idretten selv som må få lov til å bestemme hva slags drift de vil ha og hvordan de vil organiserer seg, svarer Jarlsby på forslaget.

Benestad sier seg enig om at idretten skal bestemme selv. Når det er sagt, håper han at kommunen tar initiativ og tilrettelegger slik at universitetet kan komme på banen med gaming-aktiviteter, og så få med seg idrettsklubber etter hvert.