Sørnett

- Vi endrer ikke på våre synspunkter

Oversikt over religioner som mottar mest statsstøtte per 1. januar 2015. Foto: skjermdump/ssb.no

Oversikt over religioner som mottar mest statsstøtte per 1. januar 2015. Foto: skjermdump/ssb.no

Styreleder i landets største moské raser mot Fremskrittspartiet Nordland sitt forslag om å innskrenke statsstøtten.

Publisert:

Forslaget om strengere krav til trossamfunn for å kunne motta statsstøtte ble enstemmig vedtatt under  Fremskrittspartiet Nordland fylkesårsmøte 6. februar. Ghulam Sarwar, styreleder i moskeen Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat i Oslo, mener at alle skattebetalende trossamfunn skal kunne motta statsstøtte.


- Jeg støtter ikke forslaget. Vi er ikke i mot noen grupper som helst, og diskriminerer ingen. Dette er ikke demokrati å fjerne statsstøtten fordi de ikke er enig med oss, sier Sarwar.


- Vi kan ikke endre på våre synspunkter, og vi kan ikke godta den tvangen de vil tvinge på oss. Vi betaler jo skatt, og da skal ikke de kunne pålegge oss noe slikt, sier Sarwar.

- Overrasker meg at FrP ønsker dette


At forslaget er udemokratisk er Bjørnar Skjæran, leder i Nordland Arbeiderparti og gruppeleder i Arbeiderpartiet, enig i. Nordland Arbeiderparti har ikke hatt denne saken på dagsordenen, men Skjæran har følgende kommentarer til forslaget.


- Vi ville kunne stå i fare for at religionsfrihet og ytringsfrihet blir begrenset av trusselen om økonomisk straff, sier Skjæran


- Forslaget ville også kunne føre til mer byråkrati i form av en statlig kontrollering. Det overrasker meg litt at Fremskrittspartiet ønsker dette, sier Kjæran


- Det stilles allerede et krav om at de som mottar statsstøtte følger og forholder seg til norsk lov, og det mener jeg holder. Trosfrihet og ytringsfrihet er sentrale verdier i vårt samfunn, som det er viktig å hegne om, avslutter Skjæran.