Sørnett

Ingen vil stå ansvarlig for miljøkriminalitet

Havnedirektør Halvard Aglen, Dag Rosseland i Skjærgårdstjenesten, driftssjef i Parkvesenet Kurt Drange og kaptein på båten Molly Arne Martin Kristiansen. Foto: Dagny E. Ulland

Havnedirektør Halvard Aglen, Dag Rosseland i Skjærgårdstjenesten, driftssjef i Parkvesenet Kurt Drange og kaptein på båten Molly Arne Martin Kristiansen. Foto: Dagny E. Ulland

I Kristiansands skjærgård flyter det søppel. Kristiansand Havn, kommunen og Fylkesmannen er alle enig i at det er viktig å rydde opp. De vet årsaken, men ingen kjenner seg skyldig.

Publisert:

Glencore Nikkelverk sprenger ut nye fjellhaller og kommunen sprenger ut nytt renseanlegg på Odderøya. Kristiansand Havn fikk tillatelse av Fylkesmannen til å bruke denne overskuddsmassen i utbygging av den nye Cruise-kaia.

Problem som ble oversett

I utslippstillatelsen Fylkesmannen har gitt Kristiansand Havn står det at "det kan fylles ut inntil 350 000 m3 rene masser (sprengstein, sand og grus) i det omsøkte området." Bjørn Wattne Østerhus, senioringeniør i miljøavdelingen hos Fylkesmannen, sa til Fædrelandsvennen i midten av mars at plastrørene ikke på noe tidspunkt var en del av diskusjonen før utslippstillatelsen ble gitt, og følgelig heller ikke en del av hva de tenkte på da begrepet «rene masser» ble brukt.

Halvard Aglen og Dag Rosseland på Dvergsøya. Foto: Dagny E. Ulland
Eventuell endring av tillatelse

- Kravet vil bli stilt til de som driver sprengningprosjektet, hvis ikke får de ikke kvitte seg med steinen. Vi tar i mot bare det som er godkjent vi, forteller Halvard Aglen, direktør i Kristiansand Havn, til Sørnett om hva konsekvensene vil bli hvis Fylkesmannen endrer tillatelsen. Da kan det ende med at steinmassene må vaskes rene for plast før de dumpes i havet.

Nasjonalt problem

Dag Rosseland i Skjærgårdstjenesten mener at problemet er mer omfattende enn mange tror.

- Jeg antar at grunnen til at forurensningen har fått så mye oppmerksomhet nå er fordi det er snakk om et stort volum i et bynært miljø.

Ledningene finnes ikke bare i synlig form, de blir også pulverisert i sprengningen.

- Det er ikke så farlig med det man ser. Det er pulveret i sjøen som er det virkelige problemet, sier Rosseland.

Rosseland mener mye av plasten som blir funnet i skjærgården også kan stamme fra tidligere prosjekter.[faktaboks]

Thomas Grandfelt, assisterende havnedirektør bekrefter ovenfor Sørnett at de samler inn mer sprengledninger enn det som er opplyst brukt i sprengningsarbeidet.

Skyldforskyvning

Det er ingen som har erkjent noen skyld i saken så langt, men alle partene er enig om at det er et eksisterende problem som må løses, samtidig fortsetter forurensningen.

Havnedirektør Halvard Aglen har tatt på seg ansvar for å rydde i skjærgården, men påpeker at dette ikke er å innrømme skyld. I tillegg rydder Parkvesenet og Skjærgårdsledelsen skjærgården, men sier også at dette er et ansvar de har hele tiden, og at heller ikke kommunen tar på seg noe skyld for denne forurensingen.

I januar ba Fylkesmannen Kristiansand Havn om å rydde opp da det ble klart at plastrørene som dukket opp langs kysten stammet fra utbyggingen av den nye kaia. Kristiansand Havn sa da at de ikke kunne holdes ansvarlig for at massen de har fått tillatelse til å bruke var forurenset, men startet opprydningsarbeid.

Lærdom

Halvard Aglen sier at han håper alle parter har lært av dette. Selv har han lært at prosjekt nesten alltid fører med seg forurensing, og derfor vil han ha større fokus på dette i fremtiden.

Opp til politiet

Sørnett har i dag vært i kontakt med Bjørn Wattne Østerhus i Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. Han meddeler at saken ikke lenger ligger hos dem. Eventuelle konsekvenser vil være opp til politiet å avgjøre. Saken forventes ferdig behandlet i utløpet av mai.

 

[nggallery id=552]