Sørnett

Ønsker å bruke mer teknologi på skolene

Ole Wongraven på oppvekststyremøtet. Foto: Ron Henning Sundvor

Ole Wongraven på oppvekststyremøtet. Foto: Ron Henning Sundvor

IKT konsulent Ole Wongraven holdt en presentasjon om hvordan og hvorfor en burde øke IKT læringen i skolen på et oppvektsstyremøte på tirsdag kveld.

Publisert:

-Vi lever i det største endringsøyeblikket som noen sinne har skjedd innen skolen, men læringsmetodene endres ikke deretter, sa Wongraven i introduksjonen av foredraget.

Han viste videre til at utstyret på skolene er utdatert, og at dette kommer av alt for lavt budsjett. Budsjettet for Kristiansand er på 4 millioner til innkjøp av IKT utstyr, noe som gir 238 kroner per elev.

-Fire millioner er ikke nok, men jeg tror også at det kan løses på en annen måte. Hjemme har de fleste bærbare pc-er, så jeg synes man burde se på mulighetene med å integrere det private i det offentlige, sa høyrepolitiker Gordon Fuglestad.

Han sier at det ikke går å holde seg helt oppdatert på teknologien med et realistisk budsjett, og at det blir for dumt å måtte oppdatere iPader til 3000 kroner hvert andre år fordi de har gått ut på dato.

Kristiansand kommune kjøpte inn flere pc-er i 2006, og Wongraven sier at mange av disse enda er i bruk, noe de ikke burde være.  Han peker også på at når disse blir erstattet, så kjøper skolene inn brukte pc-er som allerede er  tre år gamle, og derfor har begynt å bli utdatert.

[img129149_2LM]

Forskjell på skole og barnehage.

I presentasjonen brukte han barnehager, barneskoler og ungdomsskoler som eksempel, men sier at det er en stor forskjell på dem.

-En barnehage klarer seg veldig fint med fem iPader, men det gjør man ikke på skolene. Her krever det mye mer felles læring, og derfor mer utstyr. Jeg mener man trenger en pc eller iPad per tredje elev i barneskolene, sier han.

Når det kommer til ungdomsskolene,  mener han at man burde ha en pc per elev, slik at en kan bruke IKT undervisningen så effektivt som mulig.

For å underbygge dette, la han frem en animasjonsfilm:

[vimeo]https://vimeo.com/17193401[/vimeo]

Lær lærerne

Senere i presentasjonen gikk fokuset til lærerne, og hvordan de burde endre sine læringsmetoder mot den nye teknologien som har kommet.

-Elevene skal komme først, så lærerne. Det betyr at vi ikke burde bruke de eldgamle bøkene som lærerne sverger til, men vi burde bruke det som gjør at barna får lyst til å lære, sa Wongraven.

På møtet var også representant for Kristiansands Ungdomsutvalg, Edda Eline Fuhr (17), som går første året på videregående skole. Da temaet ble lærerne spurte hun kjapt om ordet.

-De gjør seg selv hundre år gamle når de skal dra frem overheaden for femtende gang. Det er så irriterende å vite at jeg kan hvordan en burde gjøre det flere ganger bedre enn læreren, sa hun.

For å avslutte presentasjonen viste Wongraven en film om teknologi i skolen, og filmen avsluttet med dette sitatet: -Man bruker mobilen og pcen nesten hele døgnet, da er det nokså rart at den ene plassen man ikke får bruke det, er i skolen.