Sørnett

Kartlegging av sjøarealer på Sørlandet

På Sørlandet er det flere kystkommuner. Mange av disse sitter på arealer som er godt egnet for sjø-relatert aktivitet. I ett nytt prosjekt har Niva og Blått kompetansesenter sør jobbet sammen med kystkommunene for å kartlegge disse aktuelle arealene.

Publisert:

[url=