Sørnett

Grove avvik i helsetjenesten

Ny rapport fra Fylkesmann påviser fire grove avvik i helsetjenesten i Vågsbygd.

Publisert:

Da Fylkesmann i Kristiansand gjorde tilsyn med Vågsbygd helsestasjon i Kirsten Flagstads vei, ble det funnet fire grove avvik i helsetjenesten for barn fra 0-6 år. Det ble gjort funn som gav grunnlag for avvik på alle de fire temaområdene for tilsynet, som varte fra 9-10 September. De påviste avvikene er:

1) Kristiansand kommune sikrer ikke at alle barn i alderen 0-6 år får forsvarlige helsestasjonstjenester i tråd med nasjonale råd og veiledere.

2) Kristiansand kommune sikrer ikke at helsestasjonstjenesten bidrar til at barn/familier med spesielle behov mottar et helhetlig tjenestetilbud.

3) Kristiansand kommune sikrer ikke at helsestasjonen tilbyr tjenestetilbud til barn og foreldre tilpasset egen språkbakgrunn.

4) Kristiansand kommune sikrer ikke at helsestasjonstjenesten gir faglig forsvarlig kostholdsveiledning for å forebygge feilernæring.

Fylkesmann krever at forholdene rettes opp for å sikre en forsvarlig drift, og venter en skriftlig tilbakemelding på hvordan Kristiansand kommune planlegger å lukke avvikene innen 10. November i år.

Frykter samme situasjon på andre helsestasjoner

Fylkesmannen viser til at det det er et grunnleggende trekk i alle avvikene at kommunen har mangler ved styring og kvalitetssikring av helsestasjonstjenesten i Vågsbygd. Ut fra den dokumentasjonen som foreligger, er det grunn til å anta at de samme problemene kan gjelde for andre helsestasjoner i Kristiansand kommune. Fylkesmannen ber derfor også om en tilbakemelding på hvordan kommunen vurderer dette og eventuelt vil rette opp disse manglene, slik at man sikrer forsvarlig drift i alle kommunens helsestasjoner.

Funnene fra tilsynet baserer seg på tilsendt dokumentasjon, journalgjennomgang og intervjuer.

Jobber med å lukke avvikene

Vivian Nøtland, tilsynsleder i barne- og familietjenesten sier de er i gang med arbeidet for å lukke avvikene.

- Vi har satt ned en gruppe i helsetjenesten som skal jobbe med å lukke avvikene. Vi har frist frem til 11. November på å gi et tilsvar med en handlingsplan på hvordan vi skal løse dette, sier Nøtland.

Inger Margrethe Aas, ledende helsesøster på Vågsbygd helsestasjon, kunne tirsdag formiddag ikke kommentere forholdene.