Sørnett

Manglende rutiner for å sikre trygg mat

Sju av ti steder som lager eller serverer mat, har for dårlige internrutiner for å sikre at maten er trygg å spise.

Publisert:

Dette kommer frem i en rapport som Mattilsynet har utarbeidet. Tilsynsprosjektet ble gjennomført i 2012 og det ble ført tilsyn på over 1000 steder. For sju av ti virksomheter ble det fattet vedtak eller varsel om vedtak. Kontrollene gikk ut på å vurdere om virksomhetene hadde gode nok systemer for å vurdere farer og risiko. Den vanligste feilen som ble avdekket var at man ikke hadde gjennomført rutinene for å identifisere farer i virksomheten. Det ble også avdekket mangler på renhold mange steder.

Rogaland og Agder best

Tallene i rapporten er delt opp i regioner, og Rogaland og Agder kommer best ut. Her ble det fattet vedtak eller varslet om vedtak hos 54 prosent av virksomhetene. Dårligst ut kom Nordland med 89 prosent.

Mattilsynet varsler at de vil følge opp bedriftene som har fått et vedtak mot seg. De vil også gjennomføre uanmeldte og varslede inspeksjoner fremover.

 Sørnett kommer tilbake med mer.