Sørnett

Kristiansand kommune har hatt en halv milliard i overskudd på to år

Publisert:

Under kveldens bystyre møtet ble regnskapet for Kristiansand Kommune lagt frem for styre. Økonomidirektør Terje Fjellvang sier, at de to første årene i Kristiansand kommunes økonomi har gått vesentlig bedre en forventet. Ordfører Jan Oddvar Skisland legger til på slutten at overskuddet mulig skyldes kommune sammenslåingen til de tre kommune; Kristiansand, Søgne og Sogndalen.