Sørnett

Søkerrekord ved Folkehøgskolen Sørlandet

Den internasjonale linja på skogstur. FOTO: FOLKEHØGSKOLEN SØRLANDET

Den internasjonale linja på skogstur. FOTO: FOLKEHØGSKOLEN SØRLANDET

Ved folkehøgskolen på Birkeland meldes det om flere søkere enn noen gang.

Publisert:

-Vi har aldri før hatt så mange søknader så tidlig, konstaterer en opprømt Gunnar Birkeland, rektor ved Folkehøgskolen Sørlandet. Fredag 1. februar starter inntaket ved landets folkehøgskoler, og Birkeland forteller at de allerede nå har fått godt over hundre søknader, noe som er en økning på ti prosent sammenlignet med i fjor. Slik det ser ut nå, blir 100 av 120 plasser fylt opp når inntaket starter. De resterende plassene vil bli fordelt utover våren.

I år er det også for første gang en relativt jevn fordeling mellom linjene, selv om Helse og velvære og Globalt Fokus-Afrika peker seg ut som favorittene, i motsetning til tidligere år hvor én linje har vært smekkfull, mens andre linjer nesten ikke har hatt søkere.

Også gode tall ved de andre folkehøgskolene

Også de andre folkehøgskolene på Sørlandet opplever god pågang, og både Risøy Folkehøyskole og Agder Folkehøgskole regner med rundt hundre elever, mens nykommeren Setesdal Folkehøgskole, etablert i 2010, håper på å fylle sine førti plasser. Sigrid Hagen, kontoransatt ved Setesdal Folkehøgskole, forteller at de i år kan skilte med helt ny multisportlinje, hvor det blant annet tilbys klatring, ski og jakt og fiske med muli.ghet for å ta jegerprøven. Fra før tilbyr Setesdal Folkehøgskole, som den eneste i Norge, både crosslinje og triallinje.