Sørnett

Gifte menn tjener mer enn single

Trond Petersen er en av de seks første, nyutnevnte æresdoktorene ved UiA. Æresdoktorene utnevnes i forbindelse med universitetets femårsjubileum. Her i samtale med en fra publikum. Foto: Ida Nikolaisen

Trond Petersen er en av de seks første, nyutnevnte æresdoktorene ved UiA. Æresdoktorene utnevnes i forbindelse med universitetets femårsjubileum. Her i samtale med en fra publikum. Foto: Ida Nikolaisen

I forbindelse med utnevningen av æresdoktorer ved UiA, holdt Trond Petersen foredrag om familiepolitikk.

Publisert:

- Menn som er gift, tjener 7% mer enn de som ikke er gift, forteller æresdoktor ved UiA, Trond Petersen.

- Kvinner har bare sluttet å tape økonomisk på ekteskapet, fortsetter han.

Petersen er spesielt opptatt av likestilling og forteller at Skandinavia har best mulig likestilling på grunn av små lønnsforskjeller og kortere arbeidstider.

Familiepolitikk

- Utviklingen de siste 20 årene har vært slik at kvinner uten barn tjener mer enn kvinner med barn. Har man ett barn, tjener man mindre, har man to barn tjener man vanligvis enda mindre, sier han.

Æresdoktoren forteller at grunnen til at det er vanskelig å få til en fullstendig likestilling, er rett og slett fordi at forskning viser at de fleste kvinner føler mer ansvar for barn og familieliv enn karriere.

- På et visst punkt i livet så ønsker kvinner å prioritere famlien høyest,forteller han.

Æresdoktor

Petersen ble utnevt til æresdoktor ved UiA, og snakket tirsdag om et av sine hovedfelt, familiepolitikk. Bakgrunnen for foredraget er at Universitetet i Agder er fem år, og feirer det med blant annet å utnevne universitetets seks første æresdoktorer. Æresdoktorene får tittelen Doctor honoris causa.

Petersens forskningsfelt er stratifikasjonsteori. I særlig grad har han studert ulike stratifiseringsmekanismer på arbeidsplasser og knyttet til arbeidslivet, herunder kjønnsforskjeller. Han er en viktig forsker i norsk og internasjonal sammenheng på dette feltet. I tillegg er han dekan ved fakultet for sosiologi ved UC Berkeley.

Viktig utvekslingsprogram

Det er Petersens arbeid for å få på plass et utvekslingsprogram for sosiologistudenter, som er hovedgrunnen til at han har blitt utnevt til æresdoktor. UiA skriver på sine nettsider at hundrevis av studenter har kunnet følge ett eller to semestre ved Berkley. De melder at det har vært en viktig styrking av deres tilbud til studentene.