Sørnett

Nedgang i arbeidsløsheten

SSB publiserte tirsdags morgen ferske tall, som blant annet viser at det har vært en nedgang i arbeidsledige siden desember 2011. Spesielt blant de unge.

Publisert:

I en rapport offentliggjort av SSB kommer det frem at antallet arbeidsledige har gått ned, siden desember i fjor. Undersøkelsen er gjort i perioden desember-mars, og det viser seg at 19000 flere kom seg i arbeid i løpet av den perioden.

Også NAV har merket nedgang. De merket en nedgang i tallet på registrerte arbeidsledige på 3000.

Nå er det ca. 80 000 arbeidsledige i Norge.

Nedgang i statene, økning i Europa

Det har også vært en liten nedgang på den andre siden av Atlanteren. I USA har andelen arbeidsledige sunket med 0,3 prosentpoeng.

I det såkalte EU15-området (EU-landene før utvidingene i 2004 og 2007) steg arbeidsledigheten med 0,3 prosentpoeng.