Sørnett

Et tilbud for de svakeste

Sosialt: fr.v Jess Wintherbro, prosjektleder Olav Lande og Martin Gjoli slår av en prat Son-senteret. (Foto: Paul André Sommerfeldt)

Sosialt: fr.v Jess Wintherbro, prosjektleder Olav Lande og Martin Gjoli slår av en prat Son-senteret. (Foto: Paul André Sommerfeldt)

Sosialt samvær, god mat og varmt tøy er bare noe av det Son-senteret kan tilby tunge rusmisbrukere i Kristiansand.

Publisert:

- Dette er et senter som tar vare på de svakeste. Vi jobber aktivt med å fange opp brukernes behov slik at de kan utvikle egne ferdigheter, forteller Sande.
Son er forkortelse for «Sammen om nøden», et frivillig prosjekt rettet mot rusmisbrukere og andre som på ulike måter har falt ut av samfunnet. Gateprest Olav Sande er primus motor for alle Son-sentrene i Norge. Totalt finnes 11 senter rundt om i landet, som alle driftes på frivillig innsats med minimal offentlig støtte.

Frivillighet
I Kristiansand startet senteret opp i 2002, og har faste åpningstider tre dager i uka. Her får brukerne mat, varmt tøy og ikke minst noen å prate med. Sande mener den frivillige innsatsen er med på å gjøre senteret mer selvstendig og forutsigbart enn kommunale tiltak, som fort kan rammes av nedskjæringer og budsjettkutt. Han forteller også om nært samarbeid med næringslivet.

[img54821_2RM]

- Vi har et eget kontor i Grimstad som jobber opp mot næringslivet. Blant annet har Kruse Smith og BR-gruppen bidratt med økonomisk støtte. Prosjektet er ellers bygget på frivillige organisasjoner.
Transportselskapet Bring har også bidratt med frakt av mat og varer som bringes videre til Kristiansand fra lageret i Grimstad.
- Dette er veldedighet av enorm betydning, sier Sande.

Velværetilbud
Førstkommende fredag vil Son-senteret gi brukerne et nytt velværetilbud med fot – og neglebehandling, hårpleie, matlaging og diverse aktiviteter som teater og kino. Sande kan fortelle at brukerne gleder seg stort til "velværefredag". Et terapautisk tilbud for de av brukerne som vil ha noen å dele tanker med skal også i gang.
- Vi ser at stadig flere som faller ut av det offentlige har behov for et sted å komme. Alternativet er gata, og der er livet tøft.

Godt humør
Merete Johansen er under utdanning som miljøarbeider, og har for tiden praksis på Son-senteret.
- Jeg kan tenke meg å fortsette her. Dette er en takknemlig jobb, sier hun. Sammen med de andre frivillige kommer Merete to timer før åpning for å forberede maten.

[img54821_3RM]

- Sånne som Merete vil vi ha flere av, utbryter Sande og gir Merete et velfortjent klapp på skulderen.
Til tross for lasten brukerne bærer med seg inn, er det ingenting å si på stemningen rundt bordene.
- Her er det sosialt, og alltid masse godt humør, sier en av brukerne som ønsker å være anonym. Praten går lett rundt bordene og latteren sitter løst mens Sørnett er på besøk. Det er tydelig at mange setter stor pris på tilbudet.

Forsidebilde: fr.v Harald Tollefsen, Jess Wintherbro, Martin Gjoli og Åse Mørkesdal.